Odlomak

Uvod

Kompanija “Dunav osiguranje” je najveća kuća na tržištu osiguranja u zemlji, sa tradicijom dugom 140 godina. Kao akcionarsko društvo za poslove osiguranja, reosiguranja, saosiguranja i ostalih usluga u osiguranju, “Dunav osiguranje” je jedina kuća na domaćem tržištu registrovana za sve vrste osiguranja (više do 80 proizvoda).
Stručno znanje zaposlenih, čvrsti principi rada i poslovanja, zasnovani na kvalitetu radnih procesa, počev od pružanja informacija klijentima, kvalitetne pripreme ugovora sa jasnom definicijom najšire zaštite osiguranika, pa sve do ažurne isplate šteta u slučaju ostvarenja rizika, garanti su sigurnosti i poverenja, čineći od Kompanije značajan faktor stabilnosti.
Sva istraživanja tržišta ukazuju da je Kompanija “Dunav osiguranje” najjači srpski brend u osiguranju. Bez pretjerivanja se može reći da je Kompanija “Dunav osiguranje” sinonim za osiguranje u RS.
Ozbiljno shvatajući svoju društvenu odgovornost, Kompanija ulaže u brojne sportske kolektive i pojedince, kulturne, naučne i umjetničke projekte sa sviješću da samo podrška pravim vrijednostima vodi istinskom napretku.
Brzina i fleksibilnost u radu, starosna i obrazovna struktura zaposlenih, stručno usavršavanje kadrova, uvođenje novih vrsta i modusa osiguranja, kao i ono najvažnije – brza isplata šteta u realnim iznosima, obezbeđuje Kompaniji “Dunav osiguranje” lidersku poziciju na domaćem tržištu osiguranja i jedina domaca firma registrovana za sve vrste osiguranja.
Sa 29 filijala i oko 600 prodajnih mijesta, Kompanija ima snaznu poslovnu mrezu, koja se neprestalni usavrsavanjem poslovanja i razvitkom informacionog sistema priblizava standardima velikih evropskih osiguravajucih kompanija

 

 

 

 
Analiza tržišta i SWOT analize

Analiza tržišta jedna je od najvažnijih analiza u sklopu poslovnog plana (Business plan), odnosno investicijskog projekta. Rezultati analize tržišta su osnova za ocjenu mogućnosti uspjeha projekta na tržištu. Ukoliko rezultati analize tržišta ukažu na uspijeh projekta, tada treba nastaviti dalji rad na pripremi projekta.

Ukoliko analiza tržišta pokaže da projekt ne može uspijeti, tada je manja šteta odustati od projekta, nego nastaviti u pogrešnom smjeru.

Analizom, je važno utvrditi ključne činioce uspeha na trzistu i predvidjeti njihove moguće promjene kao i najdostupnije načine ostvarivanja konkurentne prednosti.
Za stratešku analizu često se upotrebljava SWOT analiza, koja se zasniva na upoređivanju jakih i slabih strana preduzeća ( interni faktori ), sa jedne strane, i šanse i opasnosti ( eksterni faktori ) koji utiču na poslovanje sa druge strane.

Snage

  • Postavljanje visokih standarda proizvoda
  • Visoki kapaciteti (prisustvo sa 600 proizvoda)
  • Savremenost i preduzimljivost (podrska najsavremenijih inf. tehnologija)

Slabosti

  • Rad u nestabilnim trzisnim uslovima
  • Nedovoljno zastupljena licna prodaja

Mogućnosti

  • Povećanje ucesca na trzistu (uopste)
  • Povecano ucesce u zivotnom i zdravstvenom osiguranju

Opasnosti

  • Konkurencija
  • Ulazak velikih svijetskih konkurenata

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese