Odlomak

Uvod

Turizam je skup odnosa i pojava koje proizlaze iz putovanja i boravka posetioca nekog mesta, ako se tim boravkom ne zasniva stalno prebivalište i ako s takvim boravkom nije povezana nikakva njihova gospodarska delatnost (Hunziker i Krapf, 1942). Obuhvaća rekreaciju, putovanje i odmor.
Turistička kretanja se dele na vrste i specifične oblike turizma. Dok su vrste turizma definisane određenim kriterijumom npr. prema trajanju boravka turista (boravišni, vikend i izletnički turizam), specifični oblici turizma obeleženi su specifičnim turističkim motivom koji posetioce privlači u tačno određene destinacije, npr. lov – lovni turizam. Specifični oblici turizma orijentisani su na manje (definisane) segmente turističke potražnje, a nastali su kao suprotnost masovnom turizmu.
Turizam je putovanje u svrhu rekreacije, ugode ili posla i najčešće je ograničenog trajanja.
Najčešće se turizam povezuje sa putovanjem izvan domicilne zemlje, ali se takođe može odnositi i na putovanje na druge lokacije u inostranstvu izvan mesta stanovanja.
Svetska turistička organizacija definiše turiste kao: “ljude koji putuju i odsedaju u mestima izvan uobičajenog mesta na razdoblje ne duže od jedne godine u svrhu zabave, posla ili drugih razloga”.
Turizam je danas popularna aktivnost većine ljudi u razvijenom svetu, te može biti domaći ili međunarodni, a međunarodni turizam ima istovremeno implikacije i na glaavno polazišne i odredišne zemlje. Danas je turizam jedan od glavnih izvora prihoda u mnogim državama, a u brojnim odredištima upravo je turizam najvažnija grana.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese