Odlomak

1.Značaj i uloga međunarodnog transporta
Pod međunarodnim transpotrom podrazumevamo prevoz ili prenos robe, ljudi, vesti ili energije između dva mesta koja se nalaze na teritoriji različitih zemalja. Kod međunarodnog transporta roba mora da prelazi najmanje jednu državnu granicu ili da tranzitira preko područija treće zemlje. Da bi roba imala svoju upotrebnu vrednost ona mora stići od kupca do prodavca.
2.Elementi međunarodnog transporta
1. Predmet prevoza
2. Prevozna sredstva
3. Prevozni dokumenti
4. Rok izvršenja prevoza
5. Cena prevoza
3.Učesnici u međunarodnom transportu
1. Korisnik prevoza (lice koje angažuje vozara za prevoz robe da istu isporuči od mesta utovara do mesta istovara)
2. Prevoznik ili vozar (profesionalno lice koje se bavi međunarodnim transportom)
3. Ugovarač prevoza
4. Posrednik u prevozu (lice koje dovodi u vezu korisnika prevoza i vozara i zaključuje ugovor i za račun vozara)
4.Vrste međunarodnog transporta
Razlikujemo sledeće vrste međunarodnog transporta:
1. Pomorski transpotr;
2. Rečni transport;
3. Železnički transport;
4. Drumski transport;
5. Vazdušni transport;
6. Poštanski transport;
7. Cevni i cevovodni transport i
8. Kombinovani transport.
Prema načinu organizacije međunarodnog transporta on se deli na:
1. Linijski ili redovan;
2. Transport po potrebi ili čarter.
5. Železnički transport
Za 180 godina postojanja žečezničke pruge su opasale svet i sadašnjost nije zamisliva bez njih. Najveće količine robe se prevoze železnicom kada se ima u vidu kopneni saobraćaj. U svetu imamo 4 širine železničkog koloseka:
1. 760 mm (karakteristična za Japan)
2. 1435 mm (najrasprostranjenija u svetu)
3. 1520 mm (Rusija i zemlje bivšeg SSSR-a)
4. Veoma mali broj, gotovo neznatan u svetu.
Dužina pruge u Srbiji iznsi 3710 km od toga je elktrificirano svega 30%.

6. Karakteristike železničkog transporta
1. Prema sporazumu Berlinskog saveza 1890. godine su regulisana pravila ponašanja u železničkom transportu
2. Međunarodna organizacija ITF sa sedištem u Bernu čiji je cilj da jednoobrazno ustanove pravila za prevoz železnica
3. Međunardno društvo ICF koje je formulisalo pravila za omogućavanje korišćenja velikih kontejnera
4. Međunarodno železničko društvo za prevoz robe dirigovanih temperature

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 14 stranica
  • Medjunarodna spedicija, transport i osiguranje Nebojsa Milanovic
  • Školska godina: Nebojsa Milanovic
  • Skripte, Saobraćaj
  • Srbija,  Kos. Mitrovica,  UNIVERZITET U PRIŠTINI - Ekonomski fakultet  

Više u Saobraćaj

Više u Skripte

Jedan komentar na “Medjunarodna spedicija, transport i osigurane (Ispitna pitanja)”

Petzer Petzer says:

Da li imate možda maturski rad na temu Međunarodna dokumentacija?
Misli se na međunarodnu dokumentaciju u drumskom transportu.
Hvala unaprijed.

Komentari