Odlomak

Izrazom „međunarodna organizacija” označavaju se dve vrste subjekata za koje važe različita pravila u pogledu osnivanja, statusa i rada, tako da se teško može dati jedinstvena definicija za oba modaliteta. Analiza pokazuje da se radi o upotrebi istog termina ‘’međunarodna organizacija’’za dve vrste bitno različitih subjekata. Radi se o tzv. međunarodnim (međudržavnim) vladinim organizacijama i međunarodnim nevladinim organizacijama. Uobičajeno je da se, bar u našoj zemlji, međunarodne vladine organizacije jednostavno nazivaju međunarodnim organizacijama, a da se za nevladine organizacije ističe atribut „nevladine”. Isto tako, vrlo često se ovo razlikovanje i ne vrši, tako da se i za vladine i nevladine međunarodne organizacije jednostavno koristi izraz ‘’medunarodne organizacije’’.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 21 stranica
  • Međunarodno privredno pravo -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Pravo
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET PRIVREDNA AKADEMIJA - Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Beograd  

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari