Odlomak

1.1. Pojam transporta

Pod transportom u užem smislu se podrazumeva prevoz stvari sa jednog mesta na drugo.
Pod Transportom u širem smislu se podrazumevaju sve aktivnosti neophodne za obavljanje prevoza i drugih prevoznih radnji, čuvanje i obezbedjenje stvari i dokumentacije tokom transportnog procesa.
Transport se može posmatrati kao:

  •      ulazni transport,
  •      unutrašnji transport,
  •      izlazni transport.

Ulazni transport se odnosi na transport materijala proizvodenih unutar kompanije i transport materijala nabavljenih iz spoljašnjih izvo¬ra. Transport materijala proizvedenih unutar kompanije se obavlja unu¬trašnjim transportom, a transport materijala nabavljenih iz spoljašnjih iz¬vora se obavlja spoljašnjim transportom.
Transport poluproizvoda se uvek obavlja unutrašnjim transportom sledom pogon – unutrašnje skladište – pogon – izlazno skladište.
Izlazni transport se odnosi na transport proizvoda, koji se može obaviti delimično unutrašnjim, a delimično spoljašnjim trasnportom.

 

 
1.2.   Funkcije i efekti transporta

Transportom se obavlja prevoz, pretovar, utovar, istovar i čuvanje materijala, poluproizvoda i proizvoda u toku navedenih radnji.
Veza transporta i skladištenja je direktna. Skladištenje je efikasnije ukoliko se:

  •      objedine isporuke,
  •      adekvatno koristi prostor u prevoznom sredstvu,
  •      odaberu adekvatne rute.

Objedinjavanjem isporuka smanjuje se potrebna količina rada i vre¬mena isporuke za veći broj proizvoda. Nema potrebe za ponavljanjem operacija isporuke.
Transport oslobađa skladišni prostor od proizvoda koji se čuvaju do momenta potrošnje i podiže frekvenciju zaliha. Koliko se efikasno proiz¬vodi prevezu i sačuvaju tokom prevoza, toliko zalihe bivaju blagovreme¬no popunjene.
Prevremen transport dovodi do veće količine materijala na zalihi, ko¬ji „čeka” na proizvodnju ili do veće količine zaliha proizvoda na prodaj¬nom mestu. Ma koliko prevremeno, nikada ne može da dovede do rasta tro¬škova zaliha, koliko može nabavka, čije vreme ni količina nisu optimalni.
Zakasneli transport, i pored efikasno obavljene funkcije snabdevanja, može dovesti do zastoja u proizvodnji ili prodaji. MRP koncept upra¬vljanja proizvodnjom i zalihama predviđa sigurnosni nivo zaliha, kojim eliminiše mogući negativan uticaj transporta na proizvodnju ili prodaju.
Transport doprinosi zadovoljstvu potrošača, ponudom pravih pro¬izvoda na pravom mestu, tj. mestu na kojem potrošač očekuje proizvod u traženoj količini i obećanim performansama.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Saobraćaj

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese