Odlomak

Pošto o strukturi materijala zavise svojstva materijala, naročita pažnja se usmerava prema ispitivanjima strukture ili unutrašnje građe materijala. Metode koje se koriste za ispitivanje struktura su metalografija i radiografija. Proces pripreme uzorka materijala, promatranja i opisivanja njegovih mikrostruktura naziva se metalografija. Uzorak materijala se brusi i polira do zrcalnog finiša. Polirana površina se zatim nagriza kemijskim otopinama (na primer: nagrizajuća otopina za čelik je 2% dušične kiseline sa alkoholom). Kiseline djeluju na granici zrna i na ostatak plohe zrna ..

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Maturski Radovi

Više u Metalurgija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese