Odlomak

Naziv memorija koristimo za specijalizovani hardver koji obezbjeđuje pamćenje informacija u računarskom sistemu.
Taj hardver sadrži dvije osnovne komponente – memorijski medijum i upravljački sistem memorije. Memorijski medijum služi za upis podataka koji će kasnije, po potrebi, biti čitani. Nad memorijom se vrše dvije osnovne operacije: upis i čitanje podataka.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Saobraćaj

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari