Odlomak

Okviri za definisanje menadzmenta:
Definicije upravljanja:

  1. Upravljati znaci Predvidjati, Planirati, Komandovati, Koordinirati I Kontrolisati(Anri fajol).
  2. Proces kroz koji odabrana grupa ljudi usmerava sve zaposlene u kompaniji, prema zajednickom zadatom cilju(Masi I Daglas)
  3. Koordiniranje razlicitih resursa u procesu planiranja, organizovanja, usmeravanja I kontrole usmereno prema zajednickim ciljevima(Kunc I O’Donel).
  • Upravljanje(menadzment), je proces Planiranja, Organizovanja, Motivisanja i Kontrole u pravcu postizanja odreðenih kompanijskih ciljeva.
  • Rukovodjenje(leadership) je alokacija ponašanja pojedinaca i grupa usmerena ka definisanim ciljevima kompanije(ovo je proces koji je uzi od upravljanja)
  • Usmeravanje(directing) je deo rukovodjenja,a oznacava upuæivanje radnika na konkretan zadatak,koji ne mora da bude definisan ugovorom o zaposlenju.

 

Industrijski odnosi

Su socio-ekonomski odnosi u poslovno-radnom okruženju, èiji su osnovni èinioci vlasnici kapitala, menadžeri, sindikati i radnici. Do kraja 19 veka industrijskih odnosa nije bilo jer nisu postojali njihovi osnovni cinioci. Nije bilo sindikata, a male fabrike stvorene industrijskom revolucijom imale su za direktora, vlasnika I poslodavca istovremeno. 1907. godi dolazi do razdvajanja privatnog vlasništva nad kompanijama od upravljaških funkcija.
Najvazniji cinioci modernih inustrijskih odnosa su sindikati, ali i niz drugih elemenata odreðuje suštinu ind.odnosa:

  • INSTITUCIJE: sindikati, sindikalni savezi, udruženja poslodavaca, pravne inst., obrazovne inst., arbitražne sl., vladina ministarstva,…
  • LIČNOSTI: sindikalni predstavnici, službenici i funkcioneri sindikata, poslodavci, direktori, sudije, državni ministri,..
  • PROCEDURE: Ugovaranja, pregovori, posredovanja, disciplinski postupci, steèajevi, štrajkovi, sudski postupci,…
  • KATEGORIJE: plate, radno vreme, uslovi rada, sadržaj rada, radni ugovori, vreme zapošljavanja, disciplina, …

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese