Odlomak

Da bi zaposleni i menadžeri mogli efikasno da koriste informacije u cilju boljeg i racionalnijeg poslovanja potreban je inteligentan sistem za upravljanje informacijama. Takav sistem bi trebao da zadovolji više uslova: da operiše dnevnim transakcijama, da pruži podršku analitičarima u analizi podataka, da je pogodan za upite nad sumarnim podacima, da efikasno hvata i upravlja znanjem zaposlenih. Menadžment informacioni sistem (MIS) obezbeđuje informacije potrebne za efektivno upravljanje organizacijom.

U poslovnom okruženju u kojem se nalazi, preduzeće je suočeno sa dinamičkim uslovima poslovanja, sve je veća potreba za informacionim sistemima koji mogu zadovoljiti neočekivane potrebe menadžera za novim informacijama.

Šta je najvažnija pretpostavka preživljavanja kompanije u današnjim turbulentnim tržištima? Odgovor je jednostavan – informacija, ili, preciznije, informacija koja omogućuje preduzimanje odgovarajuće akcije. Mnoge kompanije su danas pretrpane podacima. Svakodnevne transakcije, dnevni izveštaji, zapisnici, informacije o klijentima, regulative, procesi. Sve se to skladišti i čuva. Tri osnovana tipa informacionih sistema za skladištenje podataka su: transakcioni, namenjeni za operativno poslovanje, analitički za podršku odlučivanju i ekspertni sistemi. Osnove za građenje ovih sistema su relacione baze podataka, skladišta podataka i skladišta znanja.

Menadžment informacioni sistemi osiguravaju menadžerima izveštaje i direktan pristup podacima o sadašnjem i prošlom poslovanju preduzeća potrebnim za efikasnije donošenje poslovnih odluka.
Menadžment informacioni sistem predstavlja za preduzeće vrlo veliki kvalitativni napredak; od informacionog sistema u kojem se samo prate poslovni procesi i aktivnosti do sistema koji se orijentiše na povećanje efikasnosti menadžmenta. Zbog toga menadžment informacioni sistemi predstavljaju glavnu komunikacionu osnovu koja pomaže smanjenju i neutralizovanju zavisnosti menadžera pojedinih organizacionih celina od informacija iz drugih organizacionih celina u preduzeću. Informacija postaje svima dostupna i koristi se u svrhu optimalnog poslovanja celokupnog preduzeća, a ne nekih njegovih organizacionih delova.

Menadžment informacioni sistem (MIS) je skup postupaka za sakupljanje, obradu, memorisanje i diseminaciju informacija, koji treba da omogući menadžerima i analitičarima brz, razumljiv i konzistentan uvid u informacije relevantne za donošenje poslovnih odluka, predviđanja i prognoze. Ponekad se ovi sistemi zovu i Executive Information System – EIS, o čemu će kasnije više biti reči.

Sedamdesetih godina, MIS je generisao periodične upravljačke izveštaje. Kada je ovaj termin definisan, on se uglavnom odnosio na sistem upravljačkog izveštavanja koji obezbeđuje unapred definisane, periodične, strukturirane papirne izveštaje.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese