Odlomak

1. PODATAK
Postoji više definicija podatka, a neke od njih su:

  • Podatak je registrovana činjenica, oznaka ili zapažanje nastalo u toku nekog procesa;
  • Podatak je nosilac poruke, ali samo onda ako se obrađuje u računaru i može se predstaviti putem izveštaja;
  • Podatak je činjenica u neobrađenom obliku (15 stepeni).

 

 

 

 

2. INFORMATIKA
Information automatique – ove dve reči je prvi spojio Filip Drajfus 1962. godine. Informatika je teorijska i praktična naučna delatnost koja proučava fenomen informacija, informacionih sistema, obradu, skladištenje i prenos podataka, kao i korišćenje informacija uz pomoć elektronskih računara u raznim oblastima.
Delovi informatike:

1. Informacione tehnologije
2. Dokumentalistika i pretraživanje informacija
3. Komunikacione nauke.

Bazu informatike čine podaci i informacije.

 

 

 

 

3. INFORMACIJA
Informacija je sadržaj onoga što razmenjujemo sa spoljašnjim svetom, dok mu se prilagođavamo i dok na njega utičemo svojim prilagođavanjem;
Informacija je činjenica odnosno podatak kome su pridodati neki atributi i koja smanjuje neodređenost sistema (U Zrenjaninu je danas u 8 sati izmerena temperatura od 15 stepeni.).

 

 

 

 

4. KOJI SU DELOVI SEMIOLOGIJE?
Semiologija je naučna disciplina koja proučava relacije između simbola, znakova itd.
Delovi semiologije su:

1. Sintaksa – bavi se proučavanjem relacija između simbola, uključujući i obradu podataka kada ih posmatramo sa gledišta skupa simbola i kojima se označavaju realni entiteti.
2. Semantika – bavi se proučavanjem relacija između simbola i onoga što te relacije označavaju odnosno istražuje smisaoni karakter poruke iz takve jedne relacije.
3. Pragmatika – proučava relacije između simbola i ponašanja primaoca poruke. Može se definisati kao korist koju informacije mogu doneti u procesu upravljanja.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese