Odlomak

MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA

Menadžment ljudskih resursa je oblast nauke o organizaciji koja se bavi proučavanjem svih aspekata zaposlenosti u organizaciji.
Nastanak menadžmenta ljudskih resursa, odn. Personalnog menadžmenta se vezuje za početak XX veka. Posebno interesentno u procesu razvoja discipline je činjenica da je to najpre bila profesija, koja je nastala u periodu trajanja I sv. Rata (1915-1920.godine). Pod jakim uticajem  prvenstveno američke literature, kao disciplina prihvaćena je tek krajem 1970-ih i početkom 1980-ih godina XX veka.Do tada uglavnom se govorilo o kadrovskoj ili personalnoj funkciji. Pod snažnim uticajem američke literature i engleskog jezika, dolazi do promene poslovne filozofije organizacije i u prvi plan se stavlja f-ja vodjenja kao jedna od najznačajnijih menadžment f-ja i ljudi kao najznačajniji resurs u organizaciji. Odnos menadžmenta i zaposlenih postaje humaniji, racionalniji i mudriji i dolazi do povećanja produktivnosti rada i ostvarivanja ciljeva socijalne pravde.
Upravljanje ljudskim resursima je podsistem upravljanja preduzecem. ULJR – je jedna od f-ja koja podrazumeva neposrednu  saradnju sa TOP menadzmentom. ULJR je veoma odgovoran, složen, dinamičan proces kojim se obezbedjuje da pravi ljudi dodju na prava mesta i da se na taj način obezbedi ostvarivanje željenih rezultata i ciljeva. Zaposleni koji su uvaženi, cenjeni i adekvatno nagradjeni biće zadovoljni svojim statusom i položajem i biće motivisani da postižu bolje rezultate, a samim tim organizacija ce obezbedjivati veću produktivnost. Kod nas se pojam ”ljudski resurs”odomaćio sredinom ’90-tih godina.
U različitim vremenskim periodima menjao se fokus značajnih pojedinih aktivnosti, u zavisnosti od dogadjaja u okruženju i percepcija poslodavca o važnosti i značaju tih aktivnosti ( tabela 1).

 

 

 

MARGINALNA PRODUKTIVNOST RADA

Polazi od predpostavke da je tržište rada je savršeno konkurentno,a da cenu rada određuje odnos ponude i tražnje. Odluka o broju radnika u preduzeću donosi se na osnovu odnosa između cene rada i marginalnog prihoda proizvoda rada.
Marginalni prihod proizvoda rada je doprinos svakog novog radnika prihodu preduzeća, izrazava se na sledeci način

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese