Odlomak

 

Pod menadžmentom prodaje se podrazumeva kombinacija instrumenata kojima se koristi preduzeće da bi se postigao očekivani nivo prodaje na ciljnom tržištu. Ideja o konceptu pripisuje se Kulitonu, dok je istu razradio Borden.

Razvoj modernog upravljanja veštinom su imale mreže trgovačkih putnika, ali niti jedna nije kreirala organizacionu vojsku prodavaca do stepena kao što su to učinili u SAD-u.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 15 stranica
  • Operativni menadžment prof.dr. Miličić Dragan
  • Školska godina: prof.dr. Miličić Dragan
  • Seminarski radovi, Skripte, Menadžment
  • Srbija,  Beograd,  Visoka tehnička škola strukovnih studija  

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari