Odlomak

U posljednjih se pola stoljeća sport intenzivno razvijao i to ne samo u njegovom osnovnom smislu
(nadmetanje fizičkih sposobnosti i vještina između natjecatelja) nego i u svim ostalim segmentima
djelovanja, pogotovo u gospodarskom segmentu gdje sport postaje veliki biznis.
Tako je sport danas masovna društvena pojava te ima veliku ulogu u gospodarstvu. Globalnim
razvojem sporta javlja se sve veća potreba za sportskim menadžmentom, i to posebno zadnjih
dvadesetak godina. Početci modernog sporta javljaju se u zapadnoeuropskim zemljama te se sa
dugogodišnjim razvojem sporta, pojavljivanjem sponzorstva i klađenja javljaju i temelji
menadžmenta u sportu tj. prvobitnih potreba za organizacijom sporta. Svaka sportska organizacija
nastoji ostvariti sportske, ali i poslovne ciljeve, tj. poslovati uspješno. Da bi se to moglo ostvariti
potrebno je da svakom sportskom organizacijom upravljaju stručno educirani kadrovi koji imaju
kompetencije za obavljanje svih specifičnih poslovnih procesa koji se pojavljuju kod rukovođenja
sportskom organizacijom. Profil menadžera koji se javljaju u sportskim organizacijama i u sportu se
razlikuje od profila menadžera koji upravljaju drugim poduzećima. Od velike je važnosti za
kvalitetan razvoj sporta da sportom upravljaju ljudi koji su educirani u području sportskog
menadžmenta. U Hrvatskoj još uvijek sportom u većini slučajeva upravljaju ljudi koji dolaze iz
drugih struka što otvara pitanje uspješnog razvoja hrvatskog sporta.
Pretpostavlja se da početak upravljanja započinje samom pojavom ljudi na zemlji, te s njihovom
potrebom da ostvare zajedničke ciljeve, najčešće vezane uz podmirenje životnih potreba.
Moderni sportovi poput nogometa, hokeja, tenisa, atletike i dr. počeli su se krajem devetnaestog
stoljeća širiti iz Engleske u Europu te stižu u Hrvatsku početkom dvadesetog stoljeća. Prvi
nogometni klubovi u Hrvatskoj su bili HAŠK (Hrvatski akademski športski klub, osnovan 1903.
godine) i PNIŠK (Prvi nogometni i Športski klub).
Uvjeti rada u sportu koje nalazimo danas se znatno razlikuju od uvjeta kakvi su vladali prije 50
godina. Sportske organizacije koje su pratile razvoj sportske industrije povećale su svoju efikasnost
i time pozitivno utjecale na sve segmente sporta. Glavna obveza sportskih organizacija je pratiti
globalne promjene i omogućiti sportašima uvjete kako bi mogli ostvariti svoj puni potencijal. U
Hrvatskoj se financiranje sportskih organizacija odvija pretežno proračunskim sredstavima,
odnosno oporezivanjem građana te upravo zbog takvog načina financiranja, sportske organizacije u

Hrvatskoj imaju odgovornost i dužnost stalno unapređivati svoje poslovanje na način da postignu
optimalni odnos između uloženih resursa i ostvarenih ciljeva.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Sport

Komentari

Click to access the login or register cheese