Odlomak

Uvod
Preduzeća su u obavezi da na kraju svake poslovne godine, nakon knjiženja svih poslovnih promena, svoje poslovne knjige zaključaju, u cilju utvrđivanja
tačnog i konačnog stanja a koje za svrhu ima sastavljanje finansijskog izveštaja. Finansijski izveštaji pružaju informacije o finansijskom položaju, uspešnosti i promenama u finansijskom položaju preduzeća.

Finansijska analiza se bavi analizom finansijskog stanja preduzeća i mogućnostima promjena u željenom pravcu. Znatan deo analize vrši se stavljanjem u odnos vrednosti bilansa stanja i uspeha.Finansijska analiza predstavlja način sakupljanja i korišćenja informacija finansijskog karaktera s ciljem da se oceni tekuće finansijsko stanje, mogući temporazvoja, prognozira perspektivno finansijsko stanje, otkriju dostupni izvori sredstava i mogućnost njihove mobilizacije, prognozira položaj preduzeća na tržištu kapitala i dr.
METODE FINANSIJSKE ANALIZE

Etape finansijske analize Počinje upoznavanjem sa revizorskim zaključkom i cilj je da se donese odluka o svrsihodnosti analize. Standardni revizorski zaključak je kratak dokument koji sadrži pozitivnu ojenu revizora ili revizorske firme o verodostojnosti pojedinih informacija u izveštaju i njihove podudarnosti sa važećim normativnim dokumentima. Nestandardni je obimniji i sadrži dopunske informacije.
Predhodni pregled knjigovodstvenih računa – ima za cilj da se ocene uslovi rada u obračunskom periodu, da se odrede tendencije osnovnih pokazatelja kao i kvalitativne promene u imovinskom i fin. položaju preduzeća. Ekonomski referat i analiza obračuna je opšta ocena rezultata privredne aktivnosti i fin. stanja preduzeća.Detaljna analiza finansijskog stanja u odnosu na ekspres analizu vrši se detaljnije i u interesu različitih korisnika.
Zadaci i ciljevi finansijske analize Finansiranje preduzeća može se ocenjivati sa gledišta dugoročne i kratkoročne perspektive. Pod likvidnošću neke active, tj. izvora sredstava – podrazumeva se njena sposobnost da se transformiše u novčana sredstva. Solventnost je sposobnost da se blagovremeno i u punom obimu izvrše dospele obaveze. Zadatak finansijske analize je ocena aktive i izvora njenog finansiranja i dopunskog finansiranja, ocena veličine i sastava resursa potrebnih za održavanje postignutih ekonomskih potencijala preduzeća i potvrđivanje njegove delatnosti.Proučavanje forme finansiranja i ispitivanje rizika koji nastaje sa datim izvorima sredstava.
Finansijski rezultat U finansijskoj analizi razlikuju se: ekonomski efekat kao apsolutni pokazatelj koji karakteriše rezultat delatnosti i ekonomska efikasnost kao relevantni pokazatelj koji upoređuje efekat sa troškovima ili resursima koji su korišćeni za dobijanje tog efekta. Finansijski rezultat je razlika između finansijskog prihoda i rashoda i oni treba da se analiziraju posebno. Finansijskoj analizi treba da predhodi opštesistemska analiza, može se koristiti metod morfološke analize, koji je uspešan pri prisustvu malog broja informacija o problemu. Svi subjekti se dele u grupe i svaka se podvrgava detaljnoj analizi što omogućava i sakupljanje podataka za kasnije istraživanje.Finansijskoj analizi je potrebna bilo koja informacija finansijskog karaktera: knjigovodstveni obračun, izveštaji finansijskih organa, itd.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese