Odlomak

UVOD

Biomehanika je relativno mlada naučna disciplina, narasla iz simbioze klasičnih nauka: fizike i anatomije, uže rečeno, iz mehanike i funkcionalne anatomije. Ima praktičnu primjenu svugdje, gdje se mjeri uticaj spoljašnjih sila na žive organizme. Na osnovu karaktera, pravca i metode rada, biomehanika se dijeli na: UNUTARNJU i VANJSKU, a uopće uzevši na OPĆU I APLICIRANU.
Biomehanika sporta je višedisciplinarna oblast, koja izučava tehniku kretanja sportaša sa stanovišta mehanike, funkcionalne anatomije, fiziologije, kibernetike i drugih nauka.
Sportske aktivnosti koje ljudi upražnjavaju, kao osnovni zadatak, imaju izazivanje promjena u organizmu vježbača. Ove promjene se dešavaju kao odgovor na tjelesna opterećenja, koja se pred organizam postavljaju.
Opterećenje podrazumeva svaki pokret tijela, koji je nastao kao posljedica mišićne aktivnosti i koji za posljedicu ima povećanje energetske potrošnje u organizmu., gdje se u danim okolnostima izazivaju odgovarajuće adaptacije ili transformacije u organizmu vježbača. Tako će, kao odgovor na zadata opterećenja organizam inicirati trofičke procese u angažovanim mišićima i sa njima povezanom koštano-zglobnom aparatu, unaprijediće prokrvljenost angažirane muskulature procesima vaskularizacije, promijeniće histološku strukturu aktivnih mišićnih grupa, uspostaviće nove obrasce pokreta, podići će toleranciju na visoku kiselost u krvi itd.
Unutrašnja biomehanika bavi se objektom-tijelom i njegovim kretnim aparatom – Lokomotornim sistemom, sa gledišta mehanike i rada mišića, a s obzirom na veličinu, pravac i način korištenja mišične snage u kretnom mehanizmu čovjekovog tijela, kod određene tjelesne djelatnosti.Predmet rada predstavljaju mišične kontrakcije u čovjekovom tijelu i faktori koji utiču na funkcioniranje istih a dok problem rada jeste objasniti i prikazati na koji način funkcioniraju mišične kontrakcije.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Sport

Komentari

Click to access the login or register cheese