Odlomak

Monetarna politika je skup propisa, pravila, instrumenata i mjera kojima se u monetarnoj sferi društvene reprodukcije reguliše količina, struktura i dinamika novčane mase, kao opticaj novca na nivou nacionalnih, odnosno državnih ekonomija. Novac u ekonomiji je svako opšte prihvaćeno sredstvo koje može poslužiti kao sredstvo razmjene, plaćanja i izmirenja duga. Inflacija je povećanje agregatnog nivoa cijena u odnosu na vrijednost novca. Pojam inflacije takođe se može definisati kao pad vrijednosti novca.
Instrumenti monetarne politike su operacije na otvorenom tržištu, politika obavezne rezerve, selektivna kreditna politika te diskontna politika. Javni dug su sve ukupne državne obaveze prema njenim povjeriocima koje se temelje na ugovorima. Otplata javnog duga obaveza je državnog proračuna.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Maturski Radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese