Odlomak

U težnji da ostvari bolji ekonomski rast, što bolji standard građana, što bolju makroekonomsku stabilnost i  veću  zaposlenost, svaka zemlja , mora da sprovodi  adekvatnu ekonomsku politiku.  Važan deo svake ekonomske politike je i  monetarna politika.  Ona putem monetarnih instrumenata ima kao cilj da postigne stabilnost cena, stabilnost kursa domaće valute, opštu privrednu stabilnost i regulaciju količine novca u opticaju koja je u funkciji pomenutih ciljeva.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 19 stranica
  • Monetarna ekonomija Prof. dr Miljana Barjaktarovic
  • Školska godina: Prof. dr Miljana Barjaktarovic
  • Seminarski radovi, Skripte, Ekonomija
  • Srbija,  Čačak,  Visoka poslovna škola strukovnih studija u Čačku  

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Jedan komentar na “Monetarni odbor”

Komentari