Odlomak

Uvod

Monitoring je sistematska, stalna i neprekidna procena napretka projekta tokom određenog vremenskog perioda u odnosu na njegova planirana ulaganja, aktivnosti i ishode. Participatorni monitoring je onaj koji, pored osoblja projekta, uključuje i korisnike. Monitoring podrazumeva procenu napretka u odnosu na ishod koji se očekuje od ciljne grupe. Monitoring je proces posmatranja, prikupljanja informacija i beleženja različitih aspekata aktivnosti u okviru projekta.U okviru monitoringa poredimo planove sa onim što unosimo u određeni proces i postignutim ostvarenjima kako bi usmerili dalji tok procesa projekta.Projekat ima jedinstvenu namjenu i zahtjeva odredjene resurse iz razlicitih oblasti. On mora da ima primarnog sponzora ili kupca.

 

 

 

 

Pojam monitoringa
(engl. Monitoring) Monitoring se, jednostavno izraženo, može smatrati stalnom sistematskom aktivnošću u kojoj se sakupljaju i pružaju informacije specijalno sa svrhom mjerenja i poboljšanja efektivnosti projekta; ili se može koristiti za obezbjeđivanje odgovornosti na svim nivoima projekta, posebeno u pogledu finansija, ili kada menadžment donosi odluke o osoblju i institucionalnoj efektivnosti. Monitoring je proces posmatranja, prikupljanja informacija i beleženja različitih aspekata aktivnosti u okviru projekta. U okviru monitoringa poredimo planove sa onim što unosimo u određeni proces i postignutim ostvarenjima kako bi usmerili dalji tok procesa projekta.
Znacaj monitoringa

  • pomažu u prepoznavanju prepreka u realizaciji projekta i usmeravaju ka iznalaženju alternativa
  • omogućavaju nam beleženje naučenih lekcija i njihovo korišćenje u budućim projektima
  • pokazuju nam u kojoj meri su ciljevi ostvareni

 

 

 
Pristup monitoringu

Važno je imati participativan pristup u procesu monitoringa kako bi se osiguralo učešće svih relevantnih aktera. Ovim osiguravamo:

  • viši kvalitet dobijenih informacija
  • povećavamo šanse za trajniji rezultat
  • osiguravamo osećanje pripadnosti procesu i projektu
  • povećavamo poverenje osoba sa kojima radimo
  • unapređujemo usklađenost akcija sa potrebama ciljne grupe
  • povećava se šansa da procesi i rezultati budu održivi
  • unapređuju se kapaciteti ciljne grupe u razumevanju i rešavanju problema

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese