Odlomak

MULTILATERALNA AGENCIJA ZA GARANTOVANJE INVESTICIJA – MIGA

MIGA je agencija Svjetske banke osnovna 1988 godine radi globalne promocije stranih direktnih investicija na tzv. tržištima u nastajanju i s tim u vezi, eliminacije ili ublažavanja posljedica realizacije nekomercijalnih rizika u međunarodnim ekonomskim odnosima.
Osim što osigurava direktne strane investicije od političkog rizika, rizika ratnih konflikata i drugih hazarda koji nisu imanentni redovnoj poslovnoj aktivnosti, MIGA prosljeđuje pravno-ekonomske i pruža tehničku pomoć stranim investitorima u cilju sigurnijeg ulaganja, naročito u manje razvijene zemlje. Takođe MIGA djeluje i kao savjetodavac zemalja domaćina stranih direktnih investicija. Organi upravljanja agencije su:

  • Savjet guvernera
  • Odbor direktora
  • Predsjednik

Na aktivnoj strani, osnovni izvor prihoda Agencije su premije za date garancije. Osnovna aktivnost MIGA je podsticanje međunarodnog kretanja dugoročnog kapitala, tj. Stranih direktnih investicija. U tom smislu MIGA podržava aktivnosti IBRD i IFC. MIGA izdaje garancije kojima pokriva nekomercijalne rizike investiranja u zemlje plasmana kapitala. MIGA pokriva:
Rizike valutnog transfera, tj. one rizike do kojih bi moglo dovesti uvođenje devizne kontrole u zemlji domaćinu investicija
Eksproprijacije ili efekti sličnih mjera države domaćina investiranja
Odustajanje od ugovora zemlje domaćina investiranja
Rat i razni vidovi građanskih sukoba u zemlji domaćinu

Članstvo u MIGA je otvoreno svim zemljama članicama Svjetske banke. Miga ima početni kapital od SDR 1 mlrd podijeljen u 100.000 dionica sa nominalnom vrijednošću od SDR 10.000 po dionici. Članice uplaćuju svoj dio dionica u konvertibilnoj, ili tzv. slobodno upotrebljivoj valuti. Manje razvijene zemlje mogu optirati za uplatu od 25% u konvertibilnoj valuti te za uplatu ostatka kapitala u domaćoj valuti. Prava članica su ograničena visinom njenih dionica. Svaka članica ima početnih 177 glasova. Svaka dopunska dionica donosi po jedan glas. Od ukupno 100.000 dionica USA imaju 20.519 dionica, Njemačka 5071, Japan 5095, Velika Britanija 4860. drugu grupu zemalja članica MIGA čine 132 manje razvijene zemlje sa ukupno 40.577 dionica.

Izvršni potpredsjednik: Yukiko Omura

Kao član grupacije Svjetske banke, misija MIGA je da promovira direktna strana ulaganja (FDI) u zemlje u razvoju kako bi podržala ekonomski rast, reducirala siromaštvo i poboljšala ljudske živote.

 

Zašto FDI ?

Današnje razvojne potrebe su jake. Skoro 28% svjetske populacije – 1,7 milijardi stanovništva živi sa manje od jednog dolara dnevno. Milijarde ljudi su bez pristupa vodi za piće ili tretmanu zagađenih voda. U nekim zemljama djeca ne mogu pohađati škole jer nemaju struju za osvjetljenje ili drugim zemljama nemaju puteve da dođu u školu. Tu se lista nastavlja. Vlade zamalja u razvoju se ne mogu same nositi sa preprekama, bilo finansijski ili tehnički.

Direktni strani investitori mogu odigrati ključnu ulogu u reduciranju siromaštva putem izgradnje puteva, obezbjeđivanjem čiste vode i struje te povrh svega obezbjeđujući posao. Izvršavajući ove zadatke, privatni sektor može pomoći rast ekonomija i omogućiti da vlade koriste sredstva bolje na zadovoljavanje akutnih socijalnihpotreba iskorištavajući prednost mogućnosti da izvrše profitabilne investicije.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese