Odlomak

U računarstvu medij je nosilac ili prenosilac podataka. Procesi koje obuhvata rad računara sa medijima su akvizicija, skladištenje, reprezentacija, razmena, obrada i prezentacija medijskih podataka.

• Prezentacioni medij je tip fizičkog sredstva koji se koristi pri komunikaciji čoveka i računara (tastatura, miš, displej, kamera…)

• Smeštajni medij je tip fizičkog sredstva za skladištenje podatka (operativna memorija, optički disk…)

• Prenosni medij je sredstvo za prenos podataka (koaksioni kabl, optičko vlakno…)

• Medij za razmenu (tip fizičkog sredstva za razmenu podataka)

• Reprezentacioni medij za predstavljanje medijskih informacija u apstraktnoj formi pomoću skupa medijskih podataka i veza između njih. Na primer korisniku se tekst može saopštiti naosnovu datoteke koja sadrži bitmapiranu sliku u rasterskom grafičkom podsistemu, kolekcijom vektorskih grafičkih primitiva, HTML stranicom…)

• Perceptivni medij je pojavni oblik nosioca informacija sa gledišta korisnika (predmet rada računara je digitalni medij).

Multimedijalna komunikacija je istovremeno korišćenje više medija (poput filma koji objedinjuje slike i zvuk, animaciju…) ili simultano korišćenje više načina komuniciranja (spoj teksta i fotografije, tj. slike, grafike i sl.) U računarstvu medij je prenosilac podatka.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari