Odlomak

UVOD

Tendencije koje su zahvatile savremeni svijet, a iskazuju se u globalizaciji, liberalizaciji i privatizaciji svih oblasti života, a posebno privrede, snažno su potakle potrebu za reinžinjeringom i novim pristupima u strateškom menadžmentu i odlucivanju, te investiranju i reinvestiranju. Pored toga što su menadžment i odlucivanje postali “sine qua non” poslovnog uspjeha javljaju se i novi teorijski pristupi koji nalaze svoju primjenu u praksi kako bi ista bila u skladu sa pomenutim tendencijama.
Odlucivanje kao pojam u vrlo je širokoj upotrebi. S tim pojmom se oznacava odlucivanje u osobnom ili porodicnom životu. Odlucivanje u svim drugim situacijama može se oznaciti kao poslovno odlucivanje, bez obzira radi li se o odlucivanju u preduzecu, banci, školi, vladi itd.
Cjelokupan proces odlucivanja obuhvata upravljacke, rukovoditeljske i izvršne odluke.
Upravljanje je funkcija vlasništva i bazira se na pravu vlasništva nad kapitalom, odnosno sredstvima za proizvodnju.
U stranoj literaturi menadžment se odnosi na ono što mi najcešce podrazumijevamo pod rukovodenjem. Osnovne funkcije menadžmenta planiranje, organiziranje, kadrovsko popunjavanje, vodenje i kontrolu proces odlucivanja povezuje i predstavlja samu suštinu menadžerskog posla. Donošenje odluka je najznacajniji posao svih razina menadžmenta s tim što postoje razlike u pogledu vrste odluka koje se donose na pojedinoj razini menadžmenta.
Cilj ovog rada je da se prikaže važnost grupnog odlucivanja kod donošenja strateških odluka.
U prvom dijelu rada tematizirati ce se sama priroda menagerskog odlucivanja. Ovdje cemo staviti akcenat na elemente odlucivanja te nacine uz pomoc kojih se može vršiti podizanje kvaliteta odlucivanja. U prvom redu bit ce govora o koracima pri donošenju odluka kao prvoj mogucnosti i primjeni grupnog donošenja odluka kao drugoj mogucnosti. O posljednjoj mogucnosti (grupno donošenje odluka) biti ce posebnog govora u trecem dijelu ovoga rada.
Drugi dio rada nosi naziv donošenje kreativnih odluka. Pokušaj ovog dijela rada je bio da ukaže na veliku znacajnost kreativnosti u donošenju odluka (kako osobne tako i kolektivne) te na koji nacin potaknuti kako osobnu tako i kolektivnu kreativnost tj. kreativnost same organizacije. Obradene su neke od prepreka organizacijskoj kreativnosti

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese