Odlomak

Ugostiteljska djelatnost
„ Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti određuje ugostiteljsku djelatnost kao djelatnost pripreme hrane i pružanja usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje
usluga smještaja. (Narodne novine, br. 48, 1995., br. 20, 1997.)

Normativi

  • „ Normativi utroška namirnica i pića za pojedine usluge prehrane i pića i pružanje usluga u količini i kakvoći koje odgovaraju normativima razmatraju se u odnosu na:
  • „ Mjesto pružanja ugostiteljske usluge,
  • „ Zakonske obveze ugostitelja,
  • „ Normativ kao tehnološka i gospodarska potreba ugostitelja,
    „ Normativi kao ugovorna obveza i dobri poslovni  običaji.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Komentari