Odlomak

Odnosi sa javnošcu predstavljaju sistematsku, dugorocnu aktivnost na formiranju i održavanju pozitivnog stava javnosti o nekoj organizaciji ili licnosti. Krace mogu da se odrede i kao delatnosti upravljanja mnjenjem, a po mnogim autorima fokusiraju se na formiranje i održavanje pozitivnog ili poboljšanje lošeg imidža u javnosti.
Izvesno razlikovanje moguce je ako se prihvati da odnosi sa javnošcu nepredstavljaju direktnu promociju konkretne robe ili usluge, vec pre svega promociju marke odnosno firme. Na primer Enciklopedija Britanika primenu marketinških koncepta i tehnika u promociji organizacija kao takvih svrstava u publik relation. Tada bi odnosi sa javnošcu predstavljali vid difuzne propagande koja nema konkretan cilj,vec kao predmet promocije uzima celokupnu organizaciju. Nasuprot tome, politicki marketing bi bio vrsta direktne politicke propagande sa konkretno odredenim ciljem, aktivnost na promociju sasvim odredenog politickog proizvoda ili usluge.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari