Odlomak

 STVARI
I. Pojam stvari
Stvar je materija na kojoj može postojati ljudska vlast i na kojoj je moguće steći neko stvarno pravo.

  • može postojati ljudska vlast = dovoljna je mogućnost sprovodjenja volje (res nullius)
  • moguće steći neko stvarno pravo = da pravnim normama nije isključena mogućnost da se na toj materiji stekne neko stvarno pravo (reke, ulice…)

Da bi nešto bilo stvar u smislu stvarnog prava, ova tri uslova moraju biti kumulativno ispunjena.

 

 

 

II. Vrste stvari
Različiti pravni režimi se primenjuju na različite vrste stvari!
1. POKRETNE i NEPOKRETNE stvari

  • kriterijum podele: Da li stvar može da se izmesti, a da se ne uništi ili ne izgubi na vrednosti. Dakle, nepokretne su one stvari koje se ne mogu izmestiti bez uništenja ili gubitka na vrednosti, a pokretne su one stvrai koje se mogu izmestiti, a da se pri tom ne unište ili ne izgube na vrednosti.
  • značaj podele: pr.1 za pokretne stvari pravo obezbedjenja je zaloga, a za nepokretne je hipoteka

pr.2 kod sticanja na osnovu pravnog posla, modus aquirendi za pokretne stvari je predaja stvari, a kod nepokretnosti uknjižba.
pr.3 sticanje od nevlasnika moguće je samo u pogledu pokretnih stvari…
*Ima nekih vrsta pokretnih stvari za koje je upis u registar redovan modus aquirendi (vazduho – plovi, brodovi, hoverkrafti). To su tzv. makropokretne stvari (macro mobiles).
Registracija nepokretnosti i makropokretnih stvari je neophodna zbog njihove vrednosti.

  • numerus clausus nepokretnosti :

a) zemljišne parcele – prostorno ograničen komad Zemljine površine
b) zgrade
c) posebni delovi zgarde (stanovi, poslovne prostorije, garaže, garažna mesta)

 

 

2. PROSTE i SLOŽENE stvari (podela je pojmovna, ne pravna)

  • kriterijum podele je VIDLJIVOST DELOVA!Ako se delovi vide, stvar je složena. Ako se ne vide, stvar je prosta.
  • podela složenih stvari:

a) složene stvari sa neodvojivim delovima – ako se delovi ne mogu odvojiti bez uništenja ili umanjenja vrednosti stvari
b) složene stvari sa odvojivim delovima – ako se delovi mogu odvojiti bez uništenja ili umanjenja vrednosti stvari

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese