Odlomak

 
Uvod
Prirodni resursi predstavljaju pojave, procese ili objekte koji se nalaze u prirodi i koji konstruktivno ili destruktivno utiču na razvoj živih bića i njihove aktivnosti. Prirodni resursi čoveku koriste za stanovanje, ishranu, proizvodnju energije i eksploataciju. Ukoliko se naruši prirodna ravnoteža, šteta koju oni mogu da nanesu je ogromna i ispoljava se u vidu bolesti, prirodnih nepogoda i sl. Od vajkada je poznata činjenica da su neobnovljivi prirodni resursi, ograničeni, te da se nameće potreba za njihovim optimalnim korišćenjem. Za razliku od njih, svet obiluje obnovljivim resursima, a s obzirom da njihova upotreba može biti praktično neograničena, sve više su zastupljeni u štednji neobnovljivih. Zaštita prirodnih vrednosti, ostvaruje se sprovođenjem mera za očuvanje njihovog kvaliteta, količina i rezervi, kao i prirodnih procesa, odnosno njihove međuzavisnosti i prirodne ravnoteže u celini.

Prirodni resursi se mogu podeliti na obnovljive i neobnovljive. U obnovljive resurse spadaju resursi koji imaju sposobnost regeneracije (šume, voda, zemljište, riblji fond itd.). Međutim, ukoliko se oni brže eksploatišu nego što se obnavljaju, dolazi do njihovog iscrpljivanja. Sa druge strane, neobnovljivi prirodni resursi (mineralne sirovine, nafta) se ne mogu u prirodi obnoviti, odnosno dolazi do njihovog trajnog iscrpljivanja. Održivo korišćenje prirodnih resursa podrazumeva njihovo planirano, racionalno korišćenje tako da ne dolazi do narušavanja prirodnih ekosistema i uskraćivanja prirodnih resursa budućim generacijama.

Prirodni resursi su pojave, procesi ili objekti u prirodi koji utiču konstruktivno ili destruktivno na razvoj živih bića i njihovih aktivnosti. Čovek može koristiti prirodne resurse kao potencijale za razvoj. Prirodni resursi čoveku koriste za stanovanje, ishranu, proizvodnju energije i eksploataciju. Šteta koju čoveku nanose prirodni resursi se ispoljava u vidu bolesti, prirodnih nepogoda ili ugrožavanja životne sredine. Osnovni prirodni resursi su:
• zemljište (poljoprivredno, građevinsko i šumsko)
• stene, minerali, fosilna goriva
• voda
• klima (sunce, vetar, plima i oseka)
• flora i fauna

1. Prirodni resursi Srbije

Prirodni resursi su prirodna bogatstva – biljni i životinjski svet, voda, vazduh, zemljište, nafta, metali, rude, minerali i dr. Koristeći prirodne vrednosti i oblikujući ih prema svojim potrebama, čovek je opstajao i razvijao se kao kulturno, socijalno i duhovno biće. Razvoj različitih tehnologija, olakšao je život savremenom čoveku ali je doveo do bržeg iskorišćavanja njegove okoline, i bržeg iscrpljivanja resursa. LJudi su promenili lice Zemlje više nego bilo koja druga vrsta u istoriji planete – a brzina tih promena je sve veća. LJudi danas troše između jedne trećine i jedne polovine onog što globalni ekosistem stvori.
Prirodni resursi jedne zemlje određuju njeno bogatstvo i status u svetskom ekonomskom sistemu, njenu moć i politički uticaj. Prema trajanju, prirodni resursi mogu biti: neobnovljivi, stalni i obnovljivi.

Neobnovljivi su oni koji su prisutni u ograničenim količinama: ugalj, nafta, prirodni gas, rude. Prema nekim procenama, ukupne svetske rezerve nafte biće potrošene u narednih 30 do 40 godina, rude cinka i bakra za 20 god., a uglja i prirodnog gasa ima nešto više, za narednih 100 godina.

Stalni resursi su sunčevo zračenje, vetar, talasi, plima i oseka i oni su potencijalni izvori energije.

Obnovljivi su sva živa bića (mikroorganizmi, gljive, biljke, životinje) i oni se mogu samostalno obnavljati. Ovi resursi se mogu koristiti neograničeno, samo ako se pravilno i planski koriste, ako ne onda postoji opasnost da vremenom nestanu.

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese