Odlomak

U radu koji se nalazi pred vama autor se bavi odnosima organa teritorijalne autonomije i državne uprave, sa posebnim osvrtom na aktuelna pitanja u vezi sa ovim odnosom, a koji je u našoj zemlji bio izvor političke, pravne i društvene nestabilnosti, pa čak indirektno i izgovor za agresiju na našu zemlju 1999. godine.

Rad detaljno obuhvata teme kao što su istorijat i pojam teritorijalne autonomije i državne uprave, nadležnosti i način organizacije rada teritorijalne autonomije u odnosu na organe državne uprave, kao i asimetričnost u odnosu Autonomne pokrajine Vojvodina i Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, uz primere teritorijalne autonomije u zemljama članicama Evropske unije. Najveći deo rada obuhvata analizu odnosa organa državne uprave i teritorijalne autonomije, koji definišu Ustav Republike Srbije, zakoni i statut autonomne pokrajine Vojvodine.

Poseban akcenat je stavljen na definisanje i analizu mehanizama zaštite teritorijalne autonomije, i nadzor na nad njenim funkcionisanjem od strane organa državne uprave Republike Srbije, a u skladu sa pravnim načelima, ali i evropskim, političkim i ekonomskim principima.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari