Odlomak

Sociologija je, po svom predmetu opšta, teorijska i empirijska nauka, koja izucava zakonitosti društva kao celine.

U sociološkoj nauci postoji mnoštvo teorija. Svaka od njih pokušava da skupom logickih i iskustveno proverenih tvrdnji istraži i objasni određeni društveni (državni) problem. Sociološke teorije se međusobno razlikuju po pocetnoj zamisli prirode društva, po izboru problema koji istražuju i po metodološkom pristupu koji primenjuju u ispitivanju.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Sociologija

Komentari