Odlomak

UVOD
Zadatak dobrog menadžera svake organizacije jeste da na pravi način doprinese maksimalnom iskorištenju resursa u cilju ostvarivanja interesa i ciljeva organizacije. Najvažniji resurs je čovjek. Organizacija zadovoljava svoje potrebe za ljudskim potencijalima na dva načina: zapošljavanjem novih radnika i razvojem potencijala postojećih. Popunjavanje radnih mjesta je složen proces i počinje procesom koji se obično naziva regrutovanje (privlačenje) ljudskih resursa. Nastavak procesa regrutovanja je proces selekcije koji treba da bude sinhronizovan sa drugim aktivnostima menadžmenta ljudski resursa.
Čovjek je temeljni fаktor uspjehа svаke kompаnije i zаto se Menаdžmentu ljudskih resursа trebа pridаvаti velikа pаžnjа.
U tu svrhu menаdžeri usklаđuju rаzličite potrebe, pojedincimа i orgаnizаcijаmа tаko što prikupljаju, biraju, zаpošljаvаju i unаpređuju zаposlene. U sаdаšnjim uslovimа snаžne konkurencije i velike promjene orgаnizаcijа morа tretirаti ljude kаo nаjvаžniji resurs koji će doprinjeti interesimа i orgаnizаcije i svojim individuаlnim ciljevimа i šire društvene zаjednice.
Radni odnos se zasniva ugovorom o radu, koji se zaključuje u pismenom obliku, prije početka rada. Zakonom je propisan i sadržaj ugovora o radu. Ugovor mora da sadrži: odredbe o danu početka rada, zaradi, uslovima rada, radnom mjestu za koje se zasniva radni odnos, mogućnosti raspoređivanja na drugo radno mjesto u toku trajanja radnog odnosa i o drugim pitanjima, obavezama i odgovornostima na radu i u vezi sa radom. Zaposleni ostvaruju prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa početkom rada.

1. ZAPOŠLJAVANJE
Potrebe ljudskih potencijala zavise od vrste organizacije i djelatnosti kojom se one bave i tek na osnovu rezultata istraživanja potreba prognoziraju se bruto-potrebe. Temeljni procesi koji čine podsistem zapošljavanja funkcije ljudskih potencijala jesu:
• analiza radnih mjesta,
• planiranje ljudskog potencijala,
• pridobivanje ljudi za zapošljavanje,
• odabir (selekcija) ljudi,
• uvođenje u posao i zapošljavanje.

1.1. Analiza radnih mjesta
Analiza radnog mjesta je upotreba jedne od brojnih strukturiranih tehnika u proučavanju funkcionisanja jedne organizacije. Jedinica proučavanja analize radnih mjesta je, naravno, radno mjesta, odnosno pozicije koje čine organizaciju. Analiza radnih mjesta organizuje informaciju o radnim mjestima, kao što su zadaće, znanje, vještine, sposobnosti i drugi atributi. Informacije prikupljene prilikom analize radnih mjesta čine podlogu za neophodne poslove kadrovske službe kao što su odabir ljudi za radna mjesta, njihovo usavršavanje, razvoj standarda za procjenu performansi, određivanje odgovarajuće kompenzacije i unapređivanje ljudi.

1.2. Planiranje ljudskog potencijala
Najvažniji zadaci planiranja razvoja ljudskih potencijala jesu:
• analiza razvoja ljudskog potencijala,
• poređenje rasta ljudskog potencijala u preduzeću, granama, regiji,
• spoznaja veza odnosa i faktora koji djeluju i utiču na razvoj ljudskih potencijala,
• izrada projekcije rasta i obrazovanja ljudskog potencijala,
• izrada”model-sistem”, donošenja i realizacije integralnih planova ljudskih potencijala.
Plan ljudskih potencijala obuhvata:
• koliko i koja struktura kadrova je potrebna,kada i gdje,
• kako pribaviti zaposlenike,
• na koji se način osposobljavaju djelatnici,
• koji troškovi nastaju i kako utjecati na njih.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari