Odlomak

UVOD
Održivi razvoj podrazumeva izradu modela koji na kvalitetan način zadovoljavaju društveno – ekonomske potrebe i interese građana, a istovremeno uklanjaju ili znatno smanjuju uticaje koji prete ili štete životnoj sredini i prirodnim resursima. Dugoročni koncept održivog razvoja podrazumeva stalni ekonomski rast koji osim ekonomske efikasnosti, tehnološkog napretka, više čistijih tehnologija, inovativnosti celog društva i društveno odgovornog poslovanja obezbeđuje smanjenje siromaštva, dugoročno bolje korišćenje resursa, unapređenje zdravstvenih uslova i kvaliteta života i smanjenje zagađenja na nivokoji mogu da izdrže činioci životne sredine, sprečavanje novih zagađenja i očuvanje biodiverziteta. Jedan od najvažnijih ciljeva održivog razvoja jeste otvaranje novih radnih mesta i smanjenje stope nezaposlenosti, kao i smanjenje rodne i društvene nejednakosti marginalizovanih grupa, podsticanje zapošljavanja mladih i lica sa invaliditetom, kao i drugih rizičnih grupa [1, str. 2].
Strategija razvoja turizma Republike Srbije sadrži opis postojećeg stanja u turizmu Republike Srbije, mogućnosti razvoja turizma u Republici Srbiji u odnosu na kretanja u svetskom turizmu, opis razvojnih instrumenata konkurentskih zemalja, strateške prednosti i nedostatke turizma Republike  Srbije, ciljeve razvoja turizma Republike Srbije, viziju turizma
Republike Srbije, strateško turističko pozicioniranje Republike Srbije, izbor prioritetnih srpskih turističkih proizvoda, turističko strukturiranje Republike Srbije, model rasta, preduslove za efikasnu politiku razvoja turizma Republike Srbije, plan konkurentnosti, investicionu strategiju i plan potrebnih ulaganja i marketing plan.
Očekivani rezultati primene Strategije su postizanje povećanja konkurentnosti srpskog turizma, povećanje deviznog priliva, domaćeg turističkog prometa, kao i rast zaposlenosti putem turizma, u cilju  transformacije Republike Srbije u konkurentnu turističku destinaciju. Uz ove osnovne ciljeve, Republika Srbija treba da podstiče razvoj pozitivnog imidža na svetskom tržištu, obezbedi zaštitu i održivo korišćenje prirode i kulturnog nasleđa kao resursa za razvoj turizma, poboljša kvalitetOdrživi razvoj turizma života stanovništva i obezbedi zaštitu turističkih potrošača, saglasno iskustvima razvijenih evropskih zemalja [2, str. 1].

 

 

 

CILjEVI I NAČELA U OBLASTI TURIZMA
Ciljevi razvoja turizma
Ciljevi razvoja turizma Republike Srbije i interesi Republike Srbije u turizmu su sledeći:

1) podsticanje privrednog rasta, zapošljavanja i kvaliteta života stanovnika putem razvoja inostranog turizma;
2) obezbeđenje razvoja sopstvene pozitivne međunarodne slike;
3) obezbeđenje dugoročne zaštite i integrisanog upravljanja prirodnim i kulturnim resursima, što je u interesu održivog razvoja turizma;
4) obezbeđenje međunarodnih standarda kvaliteta zaštite turističkih  potrošača saglasno savremenoj evropskoj praksi.

 

 

 

Načela
Uređenje odnosa u oblasti turizma zasniva se na načelima:

1) integralnog razvoja turizma i pratećih delatnosti, kao činilaca ukupnog privrednog i društvenog razvoja, kojim se u skladu sa zakonom obezbeđuje sprovođenje međusobno usaglašenih planova i programa;
2) održivog razvoja turizma kao usklađenog sistema tehničko – tehnoloških, ekonomskih i društvenih aktivnosti, koji se zasniva na ekonomskom razvoju, očuvanju prirodnih i kulturnih dobara, očuvanju i razvoju lokalne zajednice;
3) povećanja efikasnosti i odgovornosti u oblasti korišćenja, upravljanja, zaštite i unapređenja turističkog prostora;
4) obezbeđivanja jedinstvenih standarda za pružanje usluga u turizmu; Održivi razvoj turizma
5) zaštite nacionalne ekonomije, korisnika turističkog proizvoda i turističkih profesija;
6) partnerskog odnosa privatnog i javnog sektora i civilnog društva kod planiranja, oblikovanja i plasmana turističkog proizvoda na tržištu;
7) obezbeđivanja jedinstvene, javne i elektronske evidencije registrovanih i evidentiranih podataka iz oblasti turizma;
8) sadržanim u Etičkom kodeksu u turizmu Svetske turističke organizacije Ujedinjenih nacija;
9) planiranja i ostvarivanja politike razvoja turizma u skladu sa Strategijom razvoja turizma [3, str. 1].

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari