Odlomak

UVOD

Solomon Aš

Kako se stvara percepcija druge osobe?

Tri hipoteze organizovanja percipiranih podataka:

  1. Sumativna hipoteza – celokupna impresija jeste prost zbir osobina koje opažamo
  2. “halo efekat” – uticaj opšte impresije na pojedina ne crte (zašto mali Perica nikada ne može da dobije dobru ocenu)
  3. Geštalt – impresija je uvek celovita slika, interakcija opaženih osobina; menjanje jedne osobine menja impresiju u celini

Šta utiče na našu impresiju?

  • Centralna i periferna svojstva (postoje osobine koje su za impresiju bitnije od drugih, koje boje impresiju)
  • Direkcija (prvo dobijene informacije boje impresiju)
  • Implicitne teorije ličnosti
  • Stereotipi

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Više u Sociologija

Komentari