Odlomak

UVOD

Operativni_sistem je jedan od najznačajnijih dijelova softvera koji koristi_računar. Bez operativnog sistema računar je beskorisno parče_metala i provodnika_koji može da posluži jedino kao_ukras. Ako za hardver kažemo da je srce_računara, tada bi operativni sistem bio njegova_duša.

Operativnom sistemu povjeravamo opsluživanje aplikacija, pravilno iskorištavanje_resursa kao i sigurnost naših podataka. Upravo zato operativni_sistemi zaslužuju da im se posveti_posebna pažnja.

Izbor_operativnog sistema nije ništa lakši od izbora_računara. Postoje mnogi_više ili manje poznati/korišteni operativni sistemi od Unix-a, Linux-a do MacOS-a, od Windows-a do OS/2, od RISC OS-a do_BeOS-a…

U ovom Seminarskom radu detaljnije će biti objašnjeno šta je to ustvari_operativni sistem, tj. bit će objašnjen_pojam operativnog sistema, njegova povijest, funkcije te u konačnici i obrađeni neki od najpoznatijih.

 

 

 

 

POVIJEST I RAZVOJ

Pod pojmom operativnog_sistema u klasičnom smislu podrazumijeva se “softver_potreban za izvršavanje (aplikativnih) programa i za koordinaciju_aktivnosti računarskog sistema. Taj softver može obuhvatati_procedure raspodjele resursa_računarskog sistema, kontrole ulazno-izlaznih operacija, upravljanja memorijom, upravljanja podacima, prevođenja_programskih jezika itd.

Operativni se sistem često naziva kontrolno-upravljački softver i on omogućava rad hardverskih dijelova (rad procesora sa ostalim dijelovima sistema). Pod njegovom kontrolom se nalazi rad računarskog sistema, a programi operativnog sistema veliki su programi koji se bitno ne razlikuju od drugih programa, razlika je samo u veličini programa i složenosti primjene opštih programskih tehnika. Računar nemože raditi bez programa operativnog sistema, a naravno, isti računar može raditi sa više operativnih sistema.

Prve verzije IBM kompatibilnih personalnih računara bile su u stanju da na monitoru ispisuju samo znakove (slova, brojeve i nekoliko specijalnih znakova). Problemi koji su pratili sve ovo bili su u tome što je čovjek morao naučiti komande i tekstualno okruženje tj. što i računar može odgovarati samo tekstom, pa su manje mogućnosti rada sa slikama, grafikama, raznim šemama i sl. Razvoj računarske industrije dovodi do toga da na monitoru u jednom trenutku imate jednu aktivnost, potom podijelite ekran na jasno ograničene površine, a u svakoj od tih površina imate neku aktivnost. Najpoznatiji grafički način rada je zasnovan na Windowsima (prozorima) i ovdje imamo pojavu da svaki prozor funkcioniše nezavisno.

Razvoj operativnih sistema pratio je i razvoj raznih zlonamjernih programa (virusa, trojanaca, spywarea itd) kojima je jedan od glavnih ciljeva krađa podataka od korisnika npr. brojeva kreditnih kartica, te sa druge strane i razvoj On-line zajednica (Security Foruma) koji pomažu korisnicima da zaštite svoje računare od pomenutih zlonamjernih programa i hackera upotrebom raznovrsnih programa za zaštitu npr. Anti-Virusa , Firewalla … kao i stručnim savjetima za uspješnu zaštitu.

Takođe, razvoj operativnih sistema je pratio i razvoj hardvera, tako da razlikujemo četiri generacije operativnih sistema. Prvu koja se javlja pedesetih godina prošlog vijeka i obuhvata monoprogramski rad, drugu generaciju za koju se veže nastanak i primjena multiprogramskih i multiprocesorskih operativnih sistema i rada u realnom vremenu.

Treća generacija pripada periodu od sredine šezdesetih do sredine sedamdesetih i kod nje su važni opštenamjenski operativni sistemi sa različitim režimima rada i četvrta generacija operativnih sistema koja je najsavremenija i podržava koncept baze podataka i model distribuirane obrade podataka. Uporedo sa razvojem operativnih sistema povećava se i broj funkcija kao skupova zadataka koje programi operativnih sistema efikasno izvršavaju.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari