Odlomak

 

Organizovani kriminalitet, iako noviji teorijski pojam, ipak je veoma stara pojava. On postoji u skoro svim zemljama I pokazuje tendenciju povecanja. U skladu s tim, zemlje u kojima je najizrazeniji svakodnevno se suocavaju sa potrebom njegovog sprecavanja I suzbijanja.
Organizovani kriminalitet se od pocetka odvija iza paravana (nevidljiv je, a prisutan, ugrozavajuci I preteci), pa je dolazilo do stvaranja nejasnoca I protivurecnosti o samom fenomenu ove aktivnosti. Osim toga, kao drustveno negativna pojava, ima izuzetnu sposobnost da koristi povoljne uslove za infiltriranje u legalne drustvene strukture I da se vesto prilagodjava konkretnoj drustveno politickoj I ekonomskoj situaciji ne samo unutar jedne zemlje nego I na medjunarodnom planu.
Medjutim, jos nema opsteprihvacene definicije pojma organizovanog kriminaliteta, ni u politikoloskoj, ni u kriminoloskoj, ni u krivicnopravnoj literature. Ovome verovatno doprinosi I cinjenica da je u pitanju savremeni drustveni fenomen, da se ne ispoljava u svim zemljama u istim oblicima I sa istim intezitetom, vec su oni primereni postojecim drustvenim odnosima I uslovima za odgovarajuce vidove kriminalne delatnosti.
Umesto toga, postoje mnoge slicne I razlicite definicije, sto ukazuje na neusaglasenost stavova sta sve obuhvata sadrzaj pojma organizovanog kriminaliteta.
Osnovni problem odnosi se na preciznost sadrzaja termina organizovani, koji moze imati vise znacenja.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 14 stranica
  • Organizovani kriminal -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Kriminalistika
  • Srbija,  Niš,  Visoka škola strukovnih studija za kriminalistiku i bezbednost u Nišu  

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari