Odlomak

.Razlike između transnacionalnog i organizovanog kriminala?
Adekvatan pojam za jedan oblik kriminala koji prevazilazi međunarodne granice i ugrožava pravne sisteme više zemalja.2000-te godine u Palermu je usvojena Konvencija za borbu protiv transnacionalnog kriminala i definiše ga kao “Krivično delo počinjeno u više država ili je u vezi ili proizvodi i izaziva bitne posljedice u više država” Organizovani kriminal , kriminalne grupe koje imaju delovanje u jednoj državi, ali zbog obima kriminalnih aktivnosti đeluju i u drugim državama.
Osnovne karakteristike transnacionalnotg kriminala su:
– prestupnik da bi izvršio krivično delo mora preći barem jednu nacionalnu granicu
– -priroda dela (međun. trgovina drogom)
Zajedničko je da se radi o aktivnostima koje u suštini prevazilaze nadležnost bilo koje države. Transnaciolni krim. može biti mada nije uvek i organizovani krim. i obrnuto
2. U krivično pravnom smislu koji delikti spadaju u međunarodni kriminal?
U krivično pravnm smislu – To su najčešće delikti kojima se čine povrede međunarodnog prava, običajnog i ugovorenog koji povlaće odgovornost za učinioca. Treba naglasiti i neke druge delikete za koje je međunarodna zajednica zainteresovana. to su_ – ratni zločini, zločin genocida, ilegalna trgovina drogom i oružjem, trgovina belim robljem, otmica aviona i brodova , atentati..

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese