Odlomak

Definisanost. Svaka operacija ili pravilo mora imati definisano i samo jedno značenje, tj. rezultat svake operacije mora biti jasno definisan.
Konačnost. Svaki korak mora biti takav da bi ga, bar u prinicipu, mogao izvesti čovek koristeći olovku i papir za konačno vreme.
Postoje jednostavni i jednoznačni postupci koji nisu algoritmi jer su beskonačni sa stanovišta broja koraka potrebnog za dobijanje rezultata.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Prezentacija

Više u Skripte

Komentari