Odlomak

 

Glavna kompjuterska komponenta naziva se centralna procesorska jedinica (Central Processing Unit) ili skraćeno CPU. CPU je u stvari jedan veoma mali komad silicijuma i cesto se naziva silikonski čip ili procesorski čip. Ovaj sićušni deo je mozak kompjutera. On je za komjuter isto sto i motor za automobile iz razloga što on sarađuje sa svim ostalim delovima kompjutera. U njegovom sastavu su upravljačka, aritmetičko logička jedinica i registri, što mu u stvari omogućava da upravlja radom čitavog računara. Što je brži čip to je brži i celi kompjuter. CPU je takođe odgovoran za pravilno izvršavanje svih funkcija mikroračunara. CPU generiše većinu impulsa za kontrolu vremenskog redosleda po kome spoljne jedinice komuniciraju sa računarom. Većinu upravljačkih funkcija računara vrši hardver ili mašina sa konačnim brojem stanja ili FSN (Finite-State-Machine), koja je deo CPU-a. Ova mašina primorava procesor da sekvencijalno izvršava naredbe upisanog programa.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari