Odlomak

UVOD
1. Pojam informacione tehnologije

Informacije predstavljaju ključni resurs poslovanja bez kojeg nije moguće donositi kvalitetne odluke. Informaciona tehnologija, koja predstavlja spregu računara, telekomunikacija i softvera, jedna je od ključnih generičkih tehnologija koja omogućuje učinkovit rad organizacija i njihovu konkurentnost na tržištu (Čerić, 2004). Informaciona tehnologija je opšti termin koji opisuje tehnologiju koja pomaže proizvodnji, manipulaciji, skladištenju, komunikaciji i distribuciji informacija.

 

 

 

1.1. Informacije i znanje
Informacija je svaki skup riječi, brojeva i simbola, organiziranih tako da imaju puno značenje za osobu koja ih koristi (Grbavac,1988). Informacije i znanje dva su temeljna resursa za uspješno poslovanje. Za donošenje kvalitetnih odluka potrebno je poznavati različite vrste informacija o poslovanju poduzeća i o njegovoj okolini, kao što su raspoloživost opreme i radne snage ili procjena veličine tržišta. Potrebne su potpune i kvalitetne informacije koje su ujedno i dostupne na vrijeme.Da bi se informacije mogle kvalitetno i u potpunosti iskoristiti potrebno je znanje, odnosno poznavanje različitih zakonitosti, pravila i postupaka koji omogućuju racionalno korištenje informacija za rješavanje zadataka. Znanje nam omogućuje da donosimo kvalitetne odluke na svim nivoima, od strategijskih do operativnih (npr. gdje ćemo smjestiti novi pogon ili kako ćemo upravljati zalihama). Za donošenje odluka nisu dovoljne samo informacije, već je potrebno poznavati i metode koje omogućuju nalaženje racionalnih rješenja (npr. metoda za traženje optimalnog rješenja, simulacija poslovnih procesa ili ekspertni sistemi). Za kvalitetno i brzo prikupljanje i pohranjivanje informacija nužna je informaciona tehnologija (Čerić, 2004).

 

 

 

1.2. Digitalizacija, pohranjivanje, prijenos i obrada podataka
Savremeni računari rade s podacima u digitalnom obliku, jer ih u tom obliku možemo učinkovito pohranjivati, pretraživati, koristiti i slati na velike udaljenosti posredstvom računarskih
mreža. Bilo koji oblik podataka – tekst, sliku, zvuk ili animaciju – možemo digitalizirati unošenjem s tastature (tipkovnice), skeniranjem, digitaliziranjem zvuka ili snimanjem digitalnim kamerama.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari