studenti
Mesto za uspešne studente

Osnovi sistema zaštite skripta

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

1. Pojam i definicija sistema

U prvoj grupi: „Sistem je matematička apstrakcija koja služi kao model neke dinamičke pojave“.
U drugoj grupi: „Sistem je skup međusobno povezanih komponenti različite prirode, uređenih po odnosima, koje poseduju potpuno određena svojstva. Taj skup se karakteriše jedinstvom, koje se izražava u integralnim svojstvima i funkciji skupa“.
U trećoj grupi: „Sistem je skup pojmova ili predmeta, koji ima ulaze i saglasno njima produkuje izlaze, ostvarujući pritom cilj maksimizacije određenih funkcija ulaza i izlaza.
Opšta definicija: „Sistem je skup izdvojenih, međusobno i na određen način povezanih elemenata koji sa svojim okruženjem čine celinu“.
S = {E, V, F}
S – Sistem
E – Skup elemenata sistema
V – skup veza
F – funkcija sistema

2. Struktura sistema

Povezanost elemenata definiše strukturu sistema. Ta povezanost može da bude vrlo različita tako se nad nekim datim, elementima može definisati više struktura. Na primer, voda može da se posmatra kao osnovni element u sistemu za gašenje požara, ali isto tako kao osnovni element različitih tehnoloških procesa (proizvodnja piva, masti i ulja i slično).
Skup elemenata i veza među elementima čini strukturu sistema.
Njene osnovne karakteristike su uređenost i organizovanost. Uređenost je odraz odnosa među elementima i vezama sistema uspostavljenih pri njegovom formiranju i funkcionisanju. Organizovanost, pored uređenosti, podrazumeva i specifične odnose i uloge elemenata sa gledišta njihovih doprinosa ciljevima i funkcionisanju celine.
Struktura sistema se može posmatrati sa više aspekta: sa aspekta promene, određenosti, obuhvatnosti i pojavnog oblika.
Sa aspekta promene postoje statičke i dinamičke strukture. Struktura je statička ako se elementi i među njima ustanovljenje veze ne menjaju tokom vremena. U suprotnom, struktura je dinamička.
S obzirom na određenost, strukture mogu biti determinističke i nedeterminističke. Determinističke strukture određuju izvesnost i jednoznačnost veza između elementima sistema. Neizvesnost, slučajnost, neodređenost i višeznačnost veza određuje nedeterminost struktura.
Sa gledištu obuhvatnosti postoje: parcijalne, integralne i sistemske strukture. Parcijalne strukture odražavaju samo jedan aspekt posmatranja sistema ili više aspekta posmatranja dela sistema. Integralna struktura odražava nekoliko aspekta posmatranja na nivou celine. Sistemaska je ona struktura koja odražava sve relevantne elemente i veze za sve bitne aspekte posmatranja.
Prema pojavnom obliku strukture se dele na: redne, paralelne, ciklične, hijerarhijske i kompleksne. Kod redne strukture elementi su povezani u niz. Kod paralelne paralelno.

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ključne reči Ključne reči:

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.