Odlomak

U razvoja sustava osiguranja imovine i osoba u Bosansko-hercegovačkom društvu postoje različiti periodi. Oblast privatne sigurnosti je regulirana odgovarajućim zakonskim i podzakonskim aktima, gdje je policija imala izrazito naglašenu ulogu U ranijim periodima, dok ova oblast nije bila uređena, privatna poduzeća izgrađivala su vlastiti sustav osiguranja imovine i osoba.
Prvi oblici privatne sigurnosti, odnosno zaštite osoba i imovine u Bosni i Hercegovini, javljaju se 2002. godine, kada se ono zakonski regulira na entitetskim nivoima. Ovakva zakonska regulacija je normativno-pravno uredili oblasti fizičkog i tehničkog osiguranja osoba i imovine u Bosni i Hercegovini.
Detektivska djelatnost u Bosni i Hercegovini se pojavljuje kao samostalna u 2002. godini donošenjem Zakona o agencijama za osiguranje osoba i imovine i privatnoj detektivskoj djelatnosti Republike Srpske. Ovaj Zakon je definirao; obavljanje detektivskih poslova, prava i dužnosti privatnog detektiva, nadzor, evidencije i kazne.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari