Odlomak

U poslednjih nekoliko godina odvija se življa politička i privredna saradnja između Narodne Republike Kine i Republike Srbije. Usled takve konstelacije sadašnjih i potencijalnih budućih odnosa, neophodno je da se bolje upoznaju odlike kineskog menadžmenta. Razumevanje interkulturnog aspekta kineskog menadžmenta i specifičnog načina pregovaranja, omogućiće srpskim privrednicima bolje konkurentsko mesto na kineskom tržištu. Po osnovnim odlikama kineski menadžment se razlikuje u velikoj meri od menadžmenta zemalja u okruženju, čak i ako imaju sličnu tradiciju i iskustvo. Usled toga je neophodno upoznati se sa karakterističnim načinom poslovanja u Kini, kako bi se na pravi način poslovalo sa kineskim partnerima i kako bi se uspostavila dobra poslovna saradnja. Da bi se na pravi način objasnio interkulturni aspekt kineskog menadžmenta potrebno je prvo objasniti pojmove kulture i interkulturnog menadžmenta.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 20 stranica
  • Upravljanje poslovanjem Dragan Trifunović
  • Školska godina: Dragan Trifunović
  • Seminarski radovi, Skripte, Menadžment
  • Srbija,  Trstenik,  Visoka tehnička mašinska škola strukovnih studija u Trstenicku  

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari