Odlomak

UVOD

Pod pojmom paletizacije, podrazumeva se skup fiksnih i mobilnih tehnoloških elemenata namenjenih za mehanizovano manipulisanje paletama u svim fazama proizvodnje i transporta od pošiljaoca do primaoca. Karakteristike ravnih paleta, definisane su standardima: ISO 6789:2003, SRPS ISO 8611:1997, ISO/TS 8611-1:2004 (-2:2005 -3:2005), JUS Z.M 0.016/020, Z.M1.020/021-023, Z.M1.200/201/300/301 i boks paleta standardima Z.M2.300 i 310/311.
Osnovnu tehničku bazu paletizacije čine palete (ravne, boks, stubne, specijalne) i viljuškari (ručni i elektro motorni male nosivosti), a pored njih koriste se i druga sredstva i uredjaji kao što su okviri (ramovi), poklopci za ramove, pokretne rampe, police-regali, dodatni zahtevni uredjaji za viljuškare itd. Namenjeni za lakše manipulisanje, transport i skladištenje proizvoda. Prema nameni, palete se mogu podeliti na univerzalne i specijalne i prema veku trajanja i učestalosti korišćenja mogu biti bezpovratne (za jednu upotrebu) i standardne (razmenljive za više upotreba), prema materijalu na metalne, drvene, plastične, a postoje i druge podele.

 

 
PALETE I SISTEM PALETIZACIJE

OSNOVE PALETIZACJE

Pod pojmom paletizacije podrazumeva se skup tehničkih sredstava, uređaja ili pomagala potrebnih za manipulisanje, prevoz, skladištenje i izlaganje proizvoda u trgovini, a može se upotrebiti u industrijskom i spoljnom transportu. Tehničku bazu sistema paletizacije čine viljuškari i palete. Paleta kao pomoćno sredstvo predstavlja najmanju unaverzalnu tovarnu jedinicu integralnog transporta.
Paleta kao pomoćno prenosno sredstvo, omogućava obrazovanje unificiranih tovarnih, transportnih, skladišnih i prodajnih jedinica i time primenu visokoprojzvodne mehanizacije (veljuškara) za njihovo manipulisanje. Forniranje tovarnih jedinica predszavlja uslov za obrazovanje i relizaciju transportnih lanaca od prozvođača do potrošača proizvedenih dobara. Kao pomoćno sredstvo integralnog transporta, paleta ne obezbeđuje samo efikasnu i racionalnu vezu između nosilaca transporta, već predstavlja, posebnu tovarnu jedinicu, koja je sastavni deo transportnog lanca od skladišta proizvođača do skladišta za distribuciju robe, tj. transportnog lanca od proizvođača do potrošača.
Manipulacija, prevoženje i skladištanje proizvoda može se realizovati paletama i sistemom paletizacije na relaciji:

 • pakovanje proizvoda – skladištenje;
 • proizvodnja – raspodela – poteošnja;
 • pretovar proizvoda iz vozila u vozilo, iz skladišta na vozilo i obrnuto i iz skladišta na mesto prodaje;
 • transport različitim prevoznim sredstavima.

U svetu se danas primenjuju različite vrste paleta, koje se razlikuju prema:

 • obliku,
 • dimenzijama,
 • nameni i ostalim tehničko-eksplatacionim karakteristikama.

Po obliku postoje tri vrste paleta, i to:

 • ravne palete (bez nadgradnje),
 • boks–palete,
 • stubne palete.

Boks–palete i stubne palete su palete sa nadgradnjom. Inače, palete se izgrađuju od različitih materjala: drveta, metala, plastične mase, valovitog kartona, lepenke, prerađenih odpadnih materjala ili od kombinacije više različitih materjala, a mogu biti izgrađene kao obične podloge, kao boks–palete ili posebne izrade s obzirom na svoju namenu u ransportu, skladištenju ili pri izlaganju proizvoda na mestu prodaje.

 

 

 

RAVNE PALETE

Ravna paleta je ravna (najčešće drvena) podloga sa ili bez nožica, na koju se slažu pojedini komadi robe u cilju realizacije jedinstvene tovarne jedinice kojom se može lako i brzo manipulisati pomoću viljuškara. Izrađuju se od različitih materjala, kao što su: drvo, hartije, plastične mase, metali i legure. Većina evropskih zemalja, kao i srpske železnice (JUS D.F. 8020) i Jugoslovenski zavod za standarizaciju (JUS Z. M1.020), usvojili su paletu od 800 x 1200 mm. Osim drvenih ravnih paleta dimenzija 800 x 1200 mm, u eksplataciji sue nalaze i ravne drvene palete sledećih dimenzija:

 • 800 mm x 1200 mm
 • 1000 mm x 1000 mm
 • 1200 mm x 1600 mm
 • 1200 mm x 1800 mm

Sve ravne drvene palete sa napred navedenim dimenzijama usvojula je Međunarodna organizacija ISO. Ipak se u svetu najviše koriste ravne drvene palete dimenzija 800 x 1200 mm (oko 80% od ukupnog obima paleta), a zatim palete dimenzija 1000 x 1200 mm.
Ravene paleta mora da ispuni 2 uslova:

1. da izdrži opterećenje najmanje 3 puta veće od njihove nosivosti,
2. da joj površina donje stranice koja naleže na podlogu iznosi najmanje 40% površine gornje stranice.

S obzirom na mogućnoszi zahtevanja i primene, ravne drvene palete se rasčlanjavaju na palete sa:

 • jednim otvorom i dva ulaza,
 • sva otvora i četri ulaza,
 • jednom nosećom površinom,
 • dve noseće površine,
 • specijalne ravne drvene palete.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Mašinstvo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese