Odlomak

Sama činjenica da postoji više sudova, nameće potrebu da između njih postoji podela poslova, odnosno da se njihova aktivnost razgraniči, kako bi se unapred znalo koji će sud postupati po konkretnom krivičnom predmetu. Ne postoji jedna jedinstvena nadležnost u našem sistemu na osnovu koje će se odrediti koji sud će postupati u konkretnom slučaju, već postoji više vrsta nadležnosti. Analogno tome, postoji i više vrsta kriterijuma prema kojim se nadležnost određuje. Ti kriterijumi mogu biti vrsta i težina krivičnog dela, svojstva učinioca, teritorija na kojoj sud vrši sudsku funkciju i vrsta krivičnoprocesne radnje. S obzirom na ove kriterijume, razlikujemo tri vrste nadležnosti: stvarnu, mesnu i funkcionalnu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese