Odlomak

Strateški menadžment predstavlja koncept upravljanja koji je relevantan za savremene uslove poslovanja i svojevrstan odgovor za brojne i složenije izazove. Pojava strateteškog menadžmenta je u vezi sa problemima sa kojima počinje da se suočava menadžment velikog broja preduzeća 70-tih godina prošlog veka. Za mnoga preduzeća kritičan faktor uspeha postaje sposobnost uočavanja i prilagođavanja brzim promenama u okruženju koji su sve više diskontinuitetni. Diskontinuitetni stvaraju ne samo opasnost već i mogućnost za inovativna preduzeća. Od preduzeća se zahteva fleksibilnost, blagovremeno i pravilno reagovanje. Akcentira se, ne samo značaj planske komponente u upravljanju, već i primena donetih planskih odluka.
Ono što je zajedničko različitim definicijama strateškog menadžmenta je to da je u pitanju jedan način razmišljanja koji se odnosi na donošenje odluka koji se tiču budućnosti preduzeća i na primenu tako donetih odluka. Usko grlo za uspešnu primenu strateškog menadžmenta često leži u brzini promene tradicionalnog načina mišljenja i ponašanja.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese