Odlomak

1. Pojam javnih finansija

O značaju finansijske funkcije države govori činjenica, da se u savremenim državama, kroz kanale javnih finansija usmerava između jedne trećine i jedne polovine društvenog proizvoda.
Sve javne potrebe, odnosno funkcije i delatnosti države, mogu se svrstati u nekoliko grupa.
• Prva grupa obuhvata klasične funkcije države vezane za funkcionisanje političkog i ekonomskog sistema (državna administracija na svim nivoima državne organizovanosti).

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 15 stranica
  • Finansijsko poslovanje -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Pravo
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET MEGATREND - Fakultet za pravo,javnu upravu i bezbednost FDUA  

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari