Odlomak

O inflaciji se zna mnogo, ali ipak nedovoljno. Ona ne bira ni mesto, ni vreme gde će se pojaviti. To mogu da budu nerazvijene, ali i razvijene zemlje, nezavisno od toga da li im je površina velika, ili mala. Još jedna specifičnost koja se vezuje za inflaciju je to što se dva puta ne pojavljuje u istom obliku. Inflacija je jedna negativna pojava u društvu, u privrednim kretanjima tog društva, koja se kao takva uvek negativno odražava na ponudu i potražnju. Naime, kada je u pitanju inflacija, u nauci postoji jedan niz ekonomskih mislilaca koji su razmatrali ovaj monetarni fenomen kao oblik monetarne neravnoteže u društvu. Ovde treba napomenuti to da se sam pojam inflacije različito shvatao kroz svoju istorijsko-razvojnu komponentu gledišta, tako da postoji veliki broj definicija inflacije kroz koje se taj pojam može razmatrati. S’ druge strane, inflacija je veoma bitan fenomen i kao takav zauzima važno mesto u proučavanju.

Cilj rada je da se prikaže kako se potrošači ponašaju u inflatornim vremenima, kako bi se lakše shvatili efekti inflacije na ponašanje i živote potrošača.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 20 stranica
  • Menadžment prodaje prof. Đorđe Pavlović
  • Školska godina: prof. Đorđe Pavlović
  • Seminarski radovi, Skripte, Menadžment
  • Srbija,  Valjevo,  Visoka poslovna škola strukovnih studija u Valjevu  

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari