Odlomak

 

Poreski sistem savremene države je centralni stub finansijskog sistema, bez cijeg efikasnog funkcionisanja se ne moze zamisliti ni efikasnost makroekonomske politike (politika razvoja, politika stabilizacije, poreska politika, politika investicija i budţetska politika). On je odraz ekonomskih i politickih odnosa unutar jedne zemlje. Porez kao dio javnog prihoda ima fiskalnu, ekonomsku i socijalnu ulogu u svakom privrednom sistemu jedne zemlje. Porezi predstavljaju najznacajniji instrument prikupljanja prihoda u nacionalnoj ekonomiji. Naplatom poreza smanjuje se ekonomska snaga privrednih subjekata i fizickih lica, smanjuje se učešće u procesu razmjene, što se ciklicno odrazava i na sam proces reprodukcionih tokova u jednoj privredi. Primjenom adekvatne poreske politike, moguće je suzbiti inflaciju i podsticajno djelovati na rast i razvoj privrednih aktivnosti.

Nakon rata u Republici Srpskoj stvorena je politicka klima za niz sistemskih reformi finansijskog sistema kako bi se ekonomski i socijalni status zemlje izvukao iz latentne krize. Izvrsena je reforma fiskalnog sistema odnosno poreskog sistema i proces privatizacije dijela drzavnog kapitala bez vidnih rezultata. Reforma poreskog sistema izvrsena je integracijom, modernizacijom i rekonstrukcijom Uprave javnih prihoda i Finansijske policije u jedan organ – Poresku upravu. Poreska uprava dobija legitimitet organa Republicke uprave koja je u sastavu Ministarstva finansija Republike Srpske.Poreski sistem Republike Srpske čine porezi koji za svoj izvor imaju prihod porezi koji za objekt oporezivanja imaju imovinu,doprinosi takse i naknade utvrđene određenim materijalnim propisima.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 14 stranica
  • Finansijsko i poresko pravo Prof. dr Zorica Drljača
  • Školska godina: Prof. dr Zorica Drljača
  • Seminarski radovi, Skripte, Ekonomija, Pravo
  • Bosna i Hercegovina,  Istočno Sarajevo i Istočna Ilidža,  UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU Fakultet poslovne ekonomije  

Više u Ekonomija

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari