Odlomak

Najznačajniji poreski oblici su: porez na dodatu vrednost, porez na dohodak građana, porez na imovinu i porez na dobit preduzeća. Takođe, postoje i posebni porezi na potrošnju (akcize i carine). Pri tome, porast poreza na dodatu vrednost i poreza na dobit preduzeća povećavaju troškove proizvodnje i stvaraju povoljan ambijent za ispoljavanje rasta opšteg nivoa cena. Porez na dodatu vrednost ima dakle, izražen inflatorni potencijal. Što se tiče poreza na dohodak građana i imovinskog poreza, njihovo smanjenje ili sužavanje osnovice za obračun, dovodi do rasta kupovne moći i uticaja na inflaciju sa stanovišta porasta agregatne tražnje. U suprotnom, mogu se koristiti kao instrumenti stabilizacije cena.

Porez na dobit preduzeća utiče na inflaciju sa stanovišta troškova proizvodnje. Sa druge strane, povećanje ovog poreza može usporiti privrednu aktivnost, tako da u mnogim slučajevima to povećanje nije dobar potez. Ukoliko se oni mogu prevaliti na zaposlene, tako što će im se isplaćivati niža zarada, tada deluju na smanjenje agregatne tražnje.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese