Odlomak

 

UVOD

Prvi poreski sistemi, nastali su sa pojavom prvih organizovanih država, imali su veoma uprošćenu poresku strukturu. Sastojali su se samo iz jednog ili nekoliko poreskih oblika. Kasnije se taj broj povećao, tako da se današnji poreski sistemi sastoje iz velikog broja poreskih oblika. Poreski sistem jedne savremene države trebalo bi da bude: efikasan, fleksibilan, pravičan, ekonomičan i transparentan. Međutim, savremeni poreski sistemi se međusobno razlikuju. Iako nema identičnih poreskih struktura, postoje poreski oblici koji se javljaju u skoro svim poreskim sistemima i koje nazivamo osnovnim ili nosećim poreskim oblicima.

Porez na dohodak građana predstavlja vrstu direktnih poreza i zauzima značajno mesto u poreskoj strukturi naše zemlje. Ovaj porez je zanimljiv iz više razloga. Prvenstveno, razlog zašto su oni jedan od najučestalijih poreskih oblika je taj što se on plaća na svaki prihod fizičkih lica iz skoro svih njihovih aktivnosti. Drugo, s obzirom da se ovde kao obveznik javlja pojedinac, ovaj porez vodi mnogo više računa nego bilo koji drugi o ličnim prilikama poreskog obveznika, odnosno, obveznici se oporezuju srazmerno njihovoj ekonomskoj snazi. I treće, ovaj porez je značajan instrument fiskalne politike i koristi se radi ostvarivanja ciljeva stabilizacione politike

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese