Odlomak

UVOD

U današnje vrijeme ,svjedoci smo sve većeg porasta broja akata nasilja koji uzimaju maha u svim regionima svijeta.Pojava nasilja danas se manifestuje na najbrutalnije načine, kršenjem ljudski prava.

Danas možemo  tvrditi da jedni pojedični akt nasilja nazivaju terorizmom, a drugi za to tvrde da je ˝poželjan čin hrabrosti koji aktera stavlja na nivo nacionalnog heroja˝. Terorizam je prisutan od najranijih vremena i imao je mnoštvo pojavnih oblika. Zbog toga je potrebno definisati terorizam i opisati njegove karakteristike da bi se dobila slika o tome  šta je zapravo terorizam.

Kao politički i nasilnički akt terorizam se odlikuje nekim karakteristikama. Karakteristike terorizma vezane su za njegovo manifestovanje i to ga čini specifičnim. Terorizam se manifestuje u vršenju terorističkih akata, koji imaju određene karakteristike. Nosilac svakog oblika terorizma,a samim tim i terorističkog akta ,jeste čovijek kao i to kao pripadnik neke terorističke organizacije. Terorizam je uslovljen postojanjem terorističke organizacije, kao kolektiviteta , zatim čovjeka kao pojedinca i neposrednih aktera terorizma. Ono što je karakteristično za terorizam su teroristički akti koji su uglavnom usmjereni  protiv civilnog stanovništva  sa težnjom terorisanja većeg segmenta društva od neposrednih žrtava ,čime pokušavaju ostvariti projektovane terorističke ciljeve . Iz naprijed navedenih karakteristika ,za koje možemo reći da su osnovne, proizilaze sve ostale karakteristike terorizma kao što su : akt nasilja,izazivanje straha , ostvarivanje političkih (kriminalnih) ciljeva, prenošenje određene poruke , organizovanost , brutalnost, nemoralnost ,iracionalnost terorističkog akta,  izbor žrtve i objekat napada,te osuda terorizma.U narednom izlaganju predstavit ćemo pojedine kararakteristike međunarodnog terorizma,savremenog terorizma i  kako pomoću njih prepoznati teroristički čin i na vrijeme spriječiti.

 

 

DEFINISANJE TERORIZMA

Općepoznata je činjenica da još uvijek nema opće prihvatlijve definicije terorizma.I pored mnogobrojnih pokušaja,zbog kompleksnosti sadržaja materije terorizma,terorizam još uvijek nije moguće iskazati kroz jednu definiciju.Svaka pojedinačno je ne samo nepotpuna već i daleko od preciznog određenja sadržine pojma.

Ono što je ipak zajedničko svim definicijama ,jeste to da je u osnovi terorizma karakteristična primjena terora odnosno nasilja.Pa tako i sam pojam terorizam dolazi od lat.riječi ˝teroris˝  -što znači jak stah,užas.On u modernu terminologiju ulazi preko Francuske revolucije,tačnije preko jakobinizma.Riječ je zapravo o izrazito krvavim mjerama koje su radi odbrane revolucije uveli i primjenjivali jakobinci(Robespierr,Saint-Just,Barer..).

Danas najčešće teror definišenmo kao nasilje usmjereno na izazivanje straha i slamanje otpora radi ostvarivanja određenog ,prevenstvenog političkog cilja.Pod tim se pojmom podrazumjeva organizirana primjena nasilja odnosno nasilne vladavine.To je vršenje terora,vladanje zastrašivanjem ,tiranija ,uništavanje protivnika najokrutijim sredsvima(progoni,ugnjetavanje,ubijanje).Dosta prihvatljiva i sveobuhvatna definicija terorizma ponuđena je u ˝Stručnom leksikonu osnovnih vojnih i ratnih političko-pravnih pojmova˝ ,grupe autora gdje je terorizam naznačen kao ˝organizirana i sistematska primjena nasilja sa namjerom da se izazazivanjem straha i lične nesigurnosti građana naruše autoritet države ili ostvare neki od političkih ciljeva.

Definicija terorizma po FBI-u:˝Terorizam je nezakonita primjena sile i nasilja protiv osoba ili imovine kako bi se zastrašilo ili na nešto prisililo vladu ,civilno stanovništvo ili bilo koje drugi dio društva ,tek promaknulo u vlastite političke ili društvene ciljeve.˝

Terorizam kao organizovano nasilje ,nikada nije bilo samo po sebi svrha,nego uvijek sredstvo za ostvarivanje političkih ciljeva.Naime,opseg terorizma kao i u većini slučajeva,njegova učestalost zavisi od volje određene politike.Na kraju treba priznati da je traganje za definicijama više od semantičke polemike.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese