Odlomak

UVOD

Preduzeće je privredno društvom, odnosno pravno lice koje obavlja delatnosti radi sticanja dobiti, odnosno ostvarenja profita. Za preduzeće se može reći da predstavlja svojevrsnu organizaciju, jer su resursi u preduzeću povezani radi ostvarenja postavljenog cilja. Rast preduzeća uslovljen je razvojem društva I njegovih proizvodnih mogućnosti. Preduzeća sada imaju veliki broj ljudi, diverzifikovanu proizvodnju I prostiru se na više država, odnosno kontinenata. Sve ovo ukazuje na neke nove trendove kada je u pitanju svetska ekonomija. Ono što još karakteriše novu poslovnu klimu u kojoj egzistiraju preduzeća jeste turbulentno okruženje, kako sa aspekta konkurencije tako I sa aspekta potrošnje, pa prema tome preduzeća zahtevaju fleksibilne organizacione forme umesto krutih I hijerarhijskih. Ono što se nametnulo kao pravilo to je da velika preduzeća, odnosno korporacije dovode do odsustva centralizovanog odlučivanja što je posledica prostorne udaljenosti, potrebne brzine reagovanja kao I sve složenije structure I ogromnog broja nivoa I nosilaca odlučivanja. Vitalnost ovakvih preduzeća moguće je postići isključivo decentralizacijom što opet otvara neke nove probleme u pogledu delegiranja zadataka I ovlašćenja. U savremenom dobu preduzeća zahtevaju redizajniranje u okviru velikih promena tzv. “mega-trendova”. Jedan od tih mega-trendova jesu I informacioni sistemi koji sve više karakterišu današnja preduzeća. Ovi informacioni sistemi doprinose boljoj organizaciji preduzeća I do većih upravljačkih mogućnosti. Pored informacionih sistema, veliki pritisak na preduzeća stvaraju I ekološki uslovi koji utiču na ciljnu funkciju preduzeća, kao I na organizacionu formu I ponašanje preduzeća. U daljem tekstu detaljnije se obraditi pojam preduzeća.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese