Odlomak

U posljednjih nekoliko godina poslovna etika je sve češće tema razgovora u poslovnim krugovima. Na popularizaciju i učestalije razmatranje o poslovnoj etici uticalo je više motiva. Jedan od najvažnijih je poslovni neuspjeh, gubitak ugleda, pad vrijednosti na tržištu nekih svjetski poznatih preduzeća.
Neodgovorni pojedinci i same organizacije svojim odlukama i djelovanjem nanose velike gubitke. Te propuste je vrlo teško ili gotovo nemoguće nadoknaditi. Različite nacionalne kulture i zakoni ponekad su zbunjujući i etički kontradiktorni.
Svako preduzeće ima neke svoje interne etičke principe putem kojih komunicira sa klijentima, partnerima…
Etika je nauka o moralu, koja istražuje smisao i ciljeve moralnih normi tj. osnovne kriterijume za moralno vrednovanje. Etika prije svega pripada filozofiji koja proučava ljudsko ponašanje. Etika je normativna nauka, a norme odlučuju o specifičnom karakteru etike i tako je razlikuju od drugih nauka. Etika je nastala od grčke reči “ethos”, koja znači: boravište, zavičaj, običaj, ćud, ponašanje, vladanje.
Nauku o ponašanju – stari su Grci nazivali „ethike tehne”.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese